Beyânî ve Burhânî Epistemolojilerin Yöntem Tartışmaları Açısından İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2011-1:2
Number of pages: 89-103
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ele almaya çalıştığımız konunun temelinde, İslâm kültürünün düşünce yapısını şekillendiren beyânî ve burhânî epistemolojilere dayanan iki dünya görüşü bulunur. Buradaki temel noktanın beyân ile burhân arasındaki tartışmalarla ilgili olduğu görülür. Yöntem tartışmaları bir yandan dinsel bir yöntem olarak beyânın ve diğer yandan akıl ya da düşünce yöntemi olarak burhânın nasıl kullanıldığını açığa çıkarır.<

Keywords

Abstract

In the basis of the subject which we try to deal with, it stands two world views based on expository and demonstrative epistemologies that formalize the intellectual building of Islamic culture. It seems that the main point here is about discussions between exposition and demonstration. Methodological discussions enlighten how are used on the one hand exposition as religious method and on the other hand demonstration as rational or intellectual method.<

Keywords