Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Emin Çelebi & Eriko Ogden

Ankara  2016: 6(2)

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYurdagül Kılınç Adanalı  
Saving Rule Following from Skepticism in Later Wittgenstein Ss, 01-17
İkinci Dönem Wittgenstein'da Kural Takibinin Septisizmden Korunması

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Nesim Doru  
Schools of Islamic Philosophy in Melāyē Jizīrī’s Dīwān Ss, 19-39
Melâyê Cizîrî'nin Dîvân'ında İslam Felsefe Okulları

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Bahadır Türk  
Spinoza’nın Tractatus Politicus’unda Zorunluluk ve İnsan Doğası Tartışmasının Siyasal Anlamı Ss, 41-55
The Political Meaning of the Debate on Necessity and Human Nature in Spinoza’s Tractatus Politicus

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet Fatih Kılıç  
Ali Tûsî’nin Gazâlî’nin Tehâfüt’ünün On Yedinci Meselesine Katkıları Ss, 57-78
Ali al-Tusi’s Contributions to the Seventeenth Discussion of al-Ghazali's Tahafut

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Yeşil & Hülya Altunya  
Aristoteles’in Kategoriler Kuramının Ele Alınış Biçimleri Ss, 79-108
Multi-sided Interpretation of Aristotle’s Theory of Categories

Summary | Abstract | Full Text |

Şerefettin Adsoy  
Kıyas Şekillerinin Ortak ve Farklı Yönleri Ss, 109-124
Mutual and Different Aspects of the Modes of Syllogism

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Yıldırım  
Frege'nin Fonksiyon-Argüman Ayrımı ve Genel Önermelere İlişkin Analizi Ss, 125-141
Frege’s Function and Argument Distinction and His Analysis of General Propositions

Summary | Abstract | Full Text |

Eray Yağanak  
Otoritenin Şiddet Kullanma Hakkından Söz Edilebilir mi? Ss, 143-168
Is it Possible to Talk about the Authorities' Right to Violence?

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Türkan  
David Hume'da Doğal Hukuk ve Sözleşme Kuramının Eleştirisi Ss, 169-203
David Hume's Criticism of the Doctrine of Natural Law and Contract Theory

Summary | Abstract | Full Text |

Sema Ülper Oktar  
Masalların Politik İşlevi: Binbir Gece Masalları Örneği Ss, 205-226
The Political Function of Tales: The Case of Arabian Nights

Summary | Abstract | Full Text |

Ceylan Coşkuner Kalın  
Simone de Beauvoir: Ötekiliğin Kabulü Ss, 227-243
Simone de Beauvoir: On the Acceptance of Other

Summary | Abstract | Full Text |

Metin Topuz  
Kötülüğü Kavranabilir Kılmak: Kant'ın Teodise Üzerine Düşünceleri Ss, 245-271
Making Evil Intelligible: Kant's Thoughts on Theodicy

Summary | Abstract | Full Text |

Abdullatif Tüzer  
Mehmet S. Aydın'ın Hayali: Aşırı Rasyonel Din Felsefesi Tavrının Eleştirisi Ss, 273-293
Mehmet S. Aydın's Dream: Critique of Extreme Rational Approach in Philosophy of Religion

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir Geçit  
Mustafa Çevik'in 'Müslümanca Demokrasi' Düşüncesinin Eleştirisi Ss, 295-312
A Criticism of Mustafa Çevik's Thought on 'Muslim Democracy'

Summary | Abstract | Full Text |

Sema Önal  
Giambattista Vico'da Sosyal Bilimlerin Temelleri Ss, 313-323
Foundations of Social Sciences in Giambattista Vico

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

  Duyurular

  Beytulhikme şu indeksler tarafından taranmakta ve dizinlenmektedir: Academic Journals Database • Advanced Science Index (ASI) • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Akademik Araştırmalar İndeksi (ACAR) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • Dayang Journal System (DJS) • Directory of Open Access Journals (DOAJ) • Directory of Research Journals Indexing (DRJI) • Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) Genamics Journal Seek • Index Copernicus • Index Scientific Journals (ISJ) • International Scientific Indexing (ISI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • Pak Academic Search • Pak Directory of Open Access Journals (PDOAJ) • Philosopher’s Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Scientific Indexing Services (SIS) • Sjournals Index • TOC Premier • Türk Eğitim İndeksi • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (SBVT)Ulrich's Periodicals Directory

  Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Turan Güneş Bulvarı, 648. Cad. 649. Sok. No: 8, Oran, Çankaya, Ankara
  Telephone :+90-312-596-44-44 Fax :+90-312-596-44-44
  Email :info@beytulhikme.org

  Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri