Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current IssueEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2022/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMücella Can  
The Nature and Function of the State in the Framework of the Fundamental Principles of Libertarian Doctrine Ss, 333-356
Liberteryen Öğretinin Temel İlkeleri Çerçevesinde Devletin Doğası ve İşlevi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1938
Summary | Abstract | Full Text |

Vatan Karakaya  
Cisimsel Sûret ve Metafizik Arasında Matematiksel Bilginin Yeri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 357-376
An Evaluation on the Place of Mathematical Knowledge Between Bodily Form and Metaphysics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1915
Summary | Abstract | Full Text |

Rojan Çiltepe  
George Berkeley ve David Hume'un John Locke'un Töz Kavramına Yönelik Eleştirileri Ss, 377-391
George Berkeley and David Hume's Criticisms of John Locke's Concept of Substance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1884
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Günaydın  
Nietzsche’de Eleştirinin Bir Formu Olarak Üslup Ss, 393-415
Style as a Form of Criticism in Nietzsche
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1939
Summary | Abstract | Full Text |

Ekin Kaynak Iltar & Rabia Akçoru & Sevgi Arkılıç Songören  
Augustinus’un De Bono Coniugali (Evliliğin Yararı Üzerine) Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 417-436
An Evaluation of Augustine’s De Bono Coniugali (On the Good of Marriage)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1927
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Fatih Tekin  
Bilim Metafiziğinde İki Yaklaşım: Bilimsel Gerçekçilik ile Gerçekçilik Karşıtlığı Üzerine Ss, 437-458
Two Approaches in the Metaphysics of Science: On Scientific Realism and Anti-Realism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1859
Summary | Abstract | Full Text |

Metin Topuz  
Leibniz’in Optimizmi ve Voltaire’in Eleştirileri Ss, 459-496
Leibniz’s Optimism and Critics of Voltaire
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1850
Summary | Abstract | Full Text |

Barış Şentuna  
Desert of the 'Real': The Concept of 'Simulation' in e-Games and Baudrillard Ss, 497-514
'Gerçeklik' Çölü: E-Oyunlarda 'Simülasyon' Kavramı ve Baudrillard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1780
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Kalın  
Cogitata Metaphysica’nın II. Kısmı ve Spınoza’nın Sıfat Teorisi Açısından Önemi Ss, 515-536
Part II of Cogitata Metaphysica and Its Importance in terms of Spinoza’s Theory of Attributes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1948
Summary | Abstract | Full Text |

Nusret Erdi Elmacı  
Abdüksiyon, En İyi Açıklamaya Çıkarım ve Epistemik Rasyonalite Ss, 537-553
Abduction, Inference to the Best Explanation and Epistemic Rationality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1902
Summary | Abstract | Full Text |

Oleksii Marchenko & Pavlo Kretov & Olena Kretova  
Symbolism of the Philosopheme of Dialogue in Modern Philosophical Discourse Ss, 555-570
Modern Felsefi Söylemde Diyalog Felsefesinin Sembolizmi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1793
Summary | Abstract | Full Text |

Svitlana Khrypko & Olena Aleksandrova & Alla Ishchuk & Volodymyr Zabolotnyuk  
The Axiological Paradigm of Virtual Community Multivector Nature as a Threat to Information Culture and National Security Ss, 571-591
Bilgi Kültürü ve Ulusal Güvenliğe Bir Tehdit Olarak Sanal Topluluğun Çok Vektörlü Doğasının Aksiyolojik Paradigması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1754
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Deri  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: E. T. Yıldırım, 'İslâm Felsefesinde İnayet: İbn Sînâ Örneği' Ss, 593-597
Book Review: 'Providence in Islamic Philosophy: The Case of Avicenna' by E. T. Yıldırım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1947
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri