Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Current Issue



Editor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2020/6

 | Cover  | Table of contents  | Editorial



Mariia Blikhar & Oksana Dufeniuk & Viacheslav Blikhar  
The Philosophy of the European Court of Human Rights: Axiological Paradigm Ss, 355-371
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Felsefesi: Aksiyolojik Paradigma
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Nataliia Huralenko & Myhailo Cymbaluk & Bogdana Shandra  
Anthropological Relevance of Legal Cognition Ss, 373-388
Yasal Bilişin Antropolojik Önemi
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Akkanat  
İbn Sînâcı Bilimsel Tümel ve Hakkında Yapılan Yanlış-Atıflı Değerlendirmelerin Eleştirisi Ss, 389-418
Avicennian Scientific Universal and the Criticism of the Wrongly Attributed Remarks about It
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Adnan Gürsoy  
Fârâbî’de Felsefenin Dine Önceliği Ss, 419-449
The Priority of Philosophy to Religion in al-Farabi
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Saniye Vatansever  
Empiricist and Neo-Kantian Elements in Aufbau Ss, 451-468
Aufbau'da Empirisist ve Neo-Kantçı Unsurlar
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Alper Bilgehan Yardımcı  
Ernst Mach’ın Anti-Realizminin Fenomenalist Temeli ve Öznel İdealist Sonucu: Mach Solipsist Bir Düşünür Olabilir mi? Ss, 469-487
Phenomenalist Foundation and Subjective Idealist Consequence of Ernst Mach's Anti-Realism: Could Mach be Interpreted as a Solipsist Thinker?
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Kubilay Hoşgör  
Edmund Husserl’in Kriz Analizi Üzerine Ss, 489-509
On Edmund Husserl's Crisis Analysis
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Barış Mutlu  
Yeni-Aristotelesçi Bir Bakış Açısıyla Hayvanlar ve Hayvanlığımız Ss, 511-580
Animals and Our Animality from a New Aristotelian View
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Baykal  
Adorno’da bir Tavır Olarak Diyalektik Ss, 581-605
Dialectic as an Attitude in Adorno
Doi Number :http://dx.doi.org/
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     



Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri