Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9:3 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2019/09

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMehmet Sait Reçber  
The Metaphysics of Knowledge: A Qur'anic Perspective Ss, 573-584
Bilgi Metafiziği: Kur'ani Bir Perspektif
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1497
Summary | Abstract | Full Text |

Hafiz Syed Husain  
Philosophical Reflections on Research Methodology for Social Sciences Ss, 585-596
Sosyal Bilimler Araştırma Yöntemi Üzerine Felsefi Düşünceler
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1489
Summary | Abstract | Full Text |

Haktan Akcin  
What is Really Wrong with Ontic Structural Realism? On the Possibility of Reading off Ontology from Current Fundamental Science Ss, 597-608
Ontik Yapısal Gerçekçiliğin Asıl Problemi Nedir? Güncel Temel Bilimlerden Ontoloji Okunması Olasılığı Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1500
Summary | Abstract | Full Text |

Şeyma Kömürcüoğlu  
Devlet'in Filozofu Timaios'un Tanrısı mı? Ss, 609-623
Is Republics’ Philosopher Timaeus’ God?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1479
Summary | Abstract | Full Text |

Gülay Özdemir Akgündüz  
Platon'un Timaios Diyalogunda Akıl-Zorunluluk İlişkisi Ss, 625-650
Nous and Necessity Relationship in Plato's Timaeus Dialogue
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1504
Summary | Abstract | Full Text |

Nazım Gökel  
Bir Sunum Kipi Olarak Sinn Ss, 651-671
Sinn as a Mode of Presentation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1482
Summary | Abstract | Full Text |

Ender Büyüközkara  
Aristoteles ve Kindî’de Akletmeyi Sağlayan Bir Unsur Olarak Faal Akıl Ss, 673-692
Active Intellect as an Element Providing Intellection in Aristotle and al-Kindi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1502
Summary | Abstract | Full Text |

Özcan Yılmaz Sütcü  
Michel Foucault'da Bir Varoluş Estetiği Olarak Parrhesia Ss, 693-711
Parrhesia as an Aesthetics of Existence in Michel Foucault
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1507
Summary | Abstract | Full Text |

Esad Çetin  
Ontik 'Zaman' Fenomeninin Epistemolojik Yansıması Ss, 713-728
The Epistemological Reflection of the Ontic 'Time' Phenomenon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1464
Summary | Abstract | Full Text |

Cihan Camcı & Mustafa Çoban  
A Phenomenological Interpretation of Tanpınar’s Notion of Temporality in 'Neither am I Inside Time' and Gerontranscendence Ss, 729-743
Tanpınar’ın 'Ne İçindeyim Zamanın' Şiirinde Zamansallık Kavramının Fenomenolojik Yorumu ve Geroaşkınlık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1503
Summary | Abstract | Full Text |

Adnan Esenyel  
Nietzsche Bir Varoluşçu mu? Ss, 745-764
Is Nietzsche an Existentialist?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1478
Summary | Abstract | Full Text |

Ezgi Ece Çelik  
Gaston Bachelard’ın 'Hayır' Diyen Felsefesi Ss, 765-778
Gaston Bachelard’s Philosophy of 'No'
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1496
Summary | Abstract | Full Text |

Fehmi Ünsalan  
Tarihsel Arka Planı Bağlamında Hegel’in Anayasa Düşüncesi Ss, 779-796
Hegel's Idea of the Constitution and its Historical Background
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1508
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk Erdem  
José Saramago’nun Din Eleştirileri Üzerine Bir Analiz Ss, 797-818
An Analysis on José Saramago's Criticism of Religion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1485
Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er & Fatime Gümüş  
Irigaray, Feminizm ve Psikanaliz Ss, 819-841
Irigaray, Feminism and Psychoanalysis
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1512
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Birgül  
İbn Rüşd’ün Telhîsu’l-Makûlât’ta, Farabi’nin ‘Küllî ve Şahıs Araz’ Tahliline Dair Eleştirisi ya da Ontolojik ve Epistemik Cevher Üzerine Ss, 843-879
Ibn Rushd's Critics of al-Farabi's Analysis About 'Universal and Personal Accident' in Talkhis al-Maqulat or on the Ontological and Epistemic Substance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1499
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri