Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9:2 NumberEditor
Emin Çelebi & Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2019/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialEnis Doko  
Criticism of the Non-Theistic Explanations of Fine-Tuning Ss, 299-317
Hassas Ayar'ın Teist Olmayan Açıklamalarının Eleştirisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1490
Summary | Abstract | Full Text |

Oleh Shepetiak  
Plato and the Revolution of the Modern Paradigm of Science Ss, 319-335
Platon ve Modern Bilim Paradigmasının Devrimi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1483
Summary | Abstract | Full Text |

Osman Gazi Birgül  
On the Problem of Interpretation Concerning the Contemporary Philosophy of Biology Ss, 337-350
Çağdaş Biyoloji Felsefesine Dair Yorum Problemi Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1465
Summary | Abstract | Full Text |

Vedat Çelebi  
Searle ve Nagel’in Bilinç Kuramlarında Fizikalizm Eleştirisi Bağlamında Yapay Zekânın Sınırı Tartışması Ss, 351-376
Discussion on the Limit of Artificial Intelligence in the Context of Criticism of Physicalism in Searle and Nagel’s Theories of Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1469
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Suat Gözcü  
Dayanımlı ve Süregelimli Nesnelerin Değişimi Sorunu Ss, 377-392
The Problem of Change of Enduring and Perduring Objects
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1467
Summary | Abstract | Full Text |

Semra Uçar  
Genel Fizik Felsefesi ve Fizikçi Filozoflar Ss, 393-418
General Philosophy of Physics and Physicist Philosophers
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1430
Summary | Abstract | Full Text |

Nurten Öztanrıkulu Özel  
Descartes Neden Gerçek Bir Skeptik Değildir? Ss, 419-436
Why is Descartes not a Real Skeptic?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1474
Summary | Abstract | Full Text |

Ganna Iatsenko & Svitlana Khrypko  
Philosophy of a Name: Ukrainian Context Ss, 437-451
Ad Felsefesi: Ukrayna Bağlamında
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1477
Summary | Abstract | Full Text |

Alper Bilgehan Yardımcı  
An Inquiry on the Existence of Capitalism in Ancient Greece Ss, 453-464
Antik Yunan'da Kapitalizmin Varlığına İlişkin Bir Sorgulama
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1443
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed Ahmet Tüzen  
Leo Strauss Perspektifinden Hobbes ve Modern Siyasetin İnşası Ss, 465-492
Hobbes and Construction of Modern Politics from the Perspective of Leo Strauss
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1423
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat Karakaya  
İbn Rüşd Felsefesinde Kötülük Ss, 493-514
Evil in the Philosophy of Ibn Rushd
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1461
Summary | Abstract | Full Text |

Seyit Coşkun  
Ahlak Felsefesi Bağlamında Sorumluluk ve Özgürlük İlişkisi Ss, 515-533
Relationship between Responsibility and Freedom in the context of Moral Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1494
Summary | Abstract | Full Text |

Nurten Kiriş Yılmaz  
Osmanlı’nın Son Döneminde Ahlak İlminin Yeri ve Önemi Üzerine Bir İnceleme Ss, 535-552
An Investigation on the Place and Importance of Moral Science in the Late Ottoman Period
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1441
Summary | Abstract | Full Text |

Vefa Taşdelen  
İki Osmanlı Aydını, Namık Kemal ve Ahmet Mithat’a Göre İslâm Uygarlığındaki Bilimsel ve Kültürel Gerilemenin Nedenleri Ss, 553-572
The Reasons of Scientific and Cultural Decadence in Islamic Civilization according to Two Ottoman Intellectual, Namık Kemal and Ahmet Mithat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1463
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri