Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9:1 NumberEditor
İlyas Altuner & Mustafa Çevik & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2019/03

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialÖmer Fatih Tekin  
David Lewis’ Best System Analysis and CP Laws Ss, 01-12
David Lewis’in En İyi Sistem Analizi ve İstisnai Yasalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1429
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ata Az  
İbn Rüşd’ün Heyûlânî Aklın Faal Akıl ile İttisali ve Özdeşliği Görüşünün Aquinas’ın Eleştirileri Bağlamında Değerlendirilmesi Ss, 13-38
The Evaluation of Averroes’ Doctrine of Conjunction of Material Intellect with Agent Intellect and Their Identity in the Context of Thomas Aquinas’ Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1437
Summary | Abstract | Full Text |

Aykut Küçükparmak  
Kant'ın Aritmetik Teorisi Ss, 39-58
Kant's Theory of Arithmetic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1439
Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Kökcü  
İbn Sina ve İhvan-ı Safa Bağlamında Matematikten Metafiziğe Sayı ve Nicelik Algısı Ss, 59-74
Number and Quantity Perception from Mathematical to Metaphysics in the context of Avicenna and Ikhwan al-Safa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1438
Summary | Abstract | Full Text |

Efe Baştürk  
The Potentiality of 'Politics' in Aristotle: The Logos and Meaningful Speech among Men Ss, 75-88
Aristoteles’te 'Siyasal'ın Potansiyelliği: Logos ve İnsanlar Arasındaki Anlamlı Konuşma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1452
Summary | Abstract | Full Text |

Devrim Özkan  
Crito: Upon the Duty, Citizenship and, Justice Ss, 89-101
Kriton: Ödeve, Doğruluğa ve Yurttaşlığa Dair
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1426
Summary | Abstract | Full Text |

Sengün Meltem Acar Keskin  
Düşünme Kötülüğü Alt Edebilir mi? Hannah Arendt’te Düşünme Üzerine Ss, 103-119
Can Thinking Overcome Evil? On Thinking in Hannah Arendt
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1468
Summary | Abstract | Full Text |

Elif Ergün & Tufan Çötok  
Etik Bir Tartışma Konusu: Hume ve Kant Örneğinde İntihar Ss, 121-146
Ethical Discussion: Suicide in the Cases of Hume and Kant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1421
Summary | Abstract | Full Text |

Barış Mutlu  
Christine M. Korsgaard’da Hayvanlar ve Hayvanlara Yönelik Kimi Pratik Yükümlülüklerimiz Ss, 147-179
Animals and Our Certain Practical Obligations to Animals in Christine M. Korsgaard
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1436
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Özkan  
Duns Scotus’ta Tanrı ve Ahlâk Yasası Ss, 181-210
God and the Law of Ethics in Duns Scotus
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1484
Summary | Abstract | Full Text |

Zübeyir Ovacık  
Ahlak Rasyonel Bir Soruşturmanın Konusu Olabilir mi? Aliya İzetbegoviç’te Akıl ve Ahlak Ss, 211-229
Could Morality be the Subject of a Rational Investigation? Alija Izetbegovic 's Mind and Morality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1440
Summary | Abstract | Full Text |

Ernst Von Aster Translated by: Osman Özkul & Yasin Şahin  
Ernst von Aster ve Çağdaş Felsefe Ders Notları Ss, 213-277
Ernst von Aster and Contemporary Philosophy Lecture Notes
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1427
Summary | Abstract | Full Text |

Voltaire Translated by: Metin Topuz & Ahmet Selim Tümkaya  
Lizbon Felaketi Üzerine Şiir Ss, 279-291
Poem on the Lisbon Disaster
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1470
Summary | Abstract | Full Text |

Şeyma Kömürcüoğlu  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: K. Karatani, İzonomi ve Felsefenin Kökenleri Ss, 293-297
Book Review: Isonomy and the Roots of Philosophy by K. Karatani
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1488
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri