Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2018/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMurat Kelikli  
Protasis and Apophansis in Aristotle’s Logic Ss, 01-17
Aristoteles Mantığında Protasis ve Apophansis

Summary | Abstract | Full Text |

Hatice Başdağ Baş  
W. V. Quine, Metafizik ve Pragmatizm Ss, 19-31
W. V. Quine, Metaphysics and Pragmatism

Summary | Abstract | Full Text |

İlyas Altuner  
Descartes Felsefesinde Zihin ve Yöntem: Kartezyen Argümanlar Ss, 33-44
Mind and Method in Descartes’ Philosophy: Cartesian Arguments

Summary | Abstract | Full Text |

Volkan Çifteci  
The Missing Piece in Descartes’ Metaphysical Project: Time Ss, 45-60
Descartes’ın Metafizik Projesindeki Eksik Parça: Zaman

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe Kökcü  
Sayının Doğası ve Anlamı Üzerine Ss, 61-77
On the Nature and Meaning of Number

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Demirtaş  
The Legacy That Frederick Robert Tennant Left to Theism Ss, 79-94
Frederick Robert Tennant'ın Teizme Bıraktığı Miras

Summary | Abstract | Full Text |

Tuncay Akgün  
Anthony Kenny’e Göre Tanrı İnancının Rasyonelliği Ss, 95-118
Rationality of Belief in God According to Anthony Kenny

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Ersin Kahraman  
Destructiveness: An Inner Drive of the Human Nature or a Fact of the Social Structure? Ss, 119-129
Yıkıcılık: İnsan Doğasının Bir İç Kavrayışı mı yoksa Toplumsal Yapının Bir Gerçeği mi?

Summary | Abstract | Full Text |

Buket Korkut Raptis  
On the Possibility of Marxist Ethics Ss, 131-155
Marxist Etiğin Olanağı Üzerine

Summary | Abstract | Full Text |

Fulden İbrahimhakkıoğlu  
At the Contours of Corporeality: Critique as Will to Power Ss, 157-170
Bedenselliğin Eşiğinde: Güç İstenci Olarak Eleştiri

Summary | Abstract | Full Text |

Engin Yurt & Nurten Kiriş Yılmaz  
Nietzsche’nin Zerdüşt’ünün Çınlayamadığı Kulaklar: Nietzsche 21. Yüzyıl İnsanına Ahlak Üzerine Ne Söyleyebilir? Ss, 171-190
Ears That Nietzsche’s Zarathustra Cannot Ring: What Can Nietzsche Say about Morality to 21th Century Human?

Summary | Abstract | Full Text |

Tuba Nur Umut  
Antik Yunan’da Tekhnê ile Ahlâki Alan Arasındaki İlişki Üzerine Ss, 191-213
On the Relation between Technê and Ethical Sphere in Ancient Greek

Summary | Abstract | Full Text |

Celal Yeşilçayır  
Savaş ve Barış Hakkındaki Düşünceleri Bağlamında Erasmus’u Konumlandırma Sorunu Ss, 215-231
The Problem of Positioning Erasmus in the context of His Thoughts about War and Peace

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Akkurt  
Michael Oakeshott’ın Birey' ve 'Kitle İnsanı'nın Ortaya Çıkışı Üzerine Görüşleri Ss, 233-250
Michael Oakeshott’s Views on Emerging of Individual' and 'Mass Man'

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Aktaş  
Spinoza’nın Duygu Teorisine Eleştirel Bir Yaklaşım: Duygular, İnançlar ve İnsanın Özgürlüğü Ss, 251-272
A Critical Assesment of Spinoza’s Theory of Affect: Affects, Beliefs, and Human Freedom

Summary | Abstract | Full Text |

Sema Ülper Oktar  
Toplumsal Bir Muhalefet Tarzı Olarak Gülme Ss, 303-317
Laughter as a Form of Social Opposition

Summary | Abstract | Full Text |

Esra Çağrı Mutlu  
Öğretmen Homeros Ss, 319-338
Homer, the Teacher

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat Karakaya  
Antik Yunan ve Roma Felsefeleri Ekseninde Plotinos Felsefesinde İntihar Ss, 339-355
Suicide in Plotinus’ Philosophy on the Axis of Ancient Greek and Roman Philosophy

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çakmak  
Epikür ve Lukretius’un Ölüm ve Yokluk Algılarına Dair Bir Değerlendirme Ss, 357-376
An Evaluation of Epicurus and Lukretius' Perceptions of Death and Non-Existence

Summary | Abstract | Full Text |

Sebile Başok Diş  
Modern Bir Teşebbüs: Ölümü İnkâr ve Ölümle Mücadele Ss, 377-393
A Modern Attempt: Denying Death and Struggling with Death

Summary | Abstract | Full Text |

Sevcan Öztürk  
Charles Taylor’ın Eylem Felsefesi Bağlamında Muhammed İkbal’in Eylem Teorisinin İnşası Ss, 395-411
The Construction of Muhammad Iqbal’s Theory of Action in the Context of Charles Taylor’s Philosophy of Action

Summary | Abstract | Full Text |

Alaaddin Yanardağ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbni Haldun, 'Mukaddime: Evrensel Tarih Üzerine Konuşmalar' Ss, 413-425
Book Review: ‘The Muqaddimah: Discourses on the Universal History’ by Ibn Khaldun

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri