Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7:2 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2017/12

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialCengiz Mesut Tosun  
I. Kant: 'Ebedi Barış' Olanağında Bir Modus Vivendi Taslağı Ss, 01-14
I. Kant: An Outline of Modus Vivendi in the Possibility of 'Perpetual Peace'

Summary | Abstract | Full Text |

Gürhan Özpolat  
Between Foucault and Agamben: An Overview of the Problem of Euthanasia in the context of Biopolitics Ss, 15-31
Foucault ile Agamben Arasında: Biyopolitika Bağlamında Ötenazi Sorununa Bir Bakış

Summary | Abstract | Full Text |

Murat Kelikli  
Aristoteles’in Matematik Felsefesi ve Matematik Soyutlama Ss, 33-49
Aristotle’s Philosophy of Mathematics and Mathematical Abstraction

Summary | Abstract | Full Text |

Vedat Çelebi  
Kripke’de Özel Adlar, Fiziksel Durumlar ve Zihinsel Durumlar İçin İleri Sürülen Özdeşlik Tezi Tartışması Ss, 51-74
Discussion of the Propounded Identicalness Thesis for Proper Nouns, Physical Situations and Mental Situations in Kripke

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çevik  
Will It Be Possible for Artificial Intelligence Robots to Acquire Free Will and Believe in God? Ss, 75-87
Yapay Zekâ Robotlarının Bir Gün Özgür İrade Edinip Tanrı'ya İnanmaları Mümkün Olacak mı?

Summary | Abstract | Full Text |

Ufuk Özen Baykent  
The Concept of Bergsonian Time in Mansfield’s ‘Miss Brill’ Ss, 89-103
Mansfield'ın ‘Miss Brill’ Öyküsünde Bergsoncu Zaman Kavramı

Summary | Abstract | Full Text |

Volkan Çifteci  
Bergson'da Zaman, Kendilik ve Özgürlük Ss, 105-122
Time, the Self and Freedoom in Bergson

Summary | Abstract | Full Text |

Nurten Öztanrıkulu Özel  
Hume’un Dış Dünyanın Varlığına İlişkin Tartışmadaki Niyeti Ss, 123-143
Hume’s Intention in the Discussion about the Existence of the External World

Summary | Abstract | Full Text |

Gül Turanlı  
Albert Camus: Yabancı ve Sisifos Söyleni: Duygusal Bir Deney Olarak Saçmanın Düşünsel Bir Kavrama Yükselişi Ss, 145-162
The Stranger and The Myth of Sisyphus: The Rise of Absurdity to an Intellectual Concept as an Emotional Experiment

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Yıldırım  
Frege’nin Anlam ve Gönderim Ayrımı Ss, 163-183
Frege’s Distinction of Sense and Reference

Summary | Abstract | Full Text |

Şerefettin Adsoy  
Problemi Ele Almada Lâfız-Anlam İlişkisinin Önemi Ss, 185-202
The Importance of Word-Meaning Relation upon Handling a Problem

Summary | Abstract | Full Text |

Rıza Bakış  
Epistemik Paradigmanın Seyri: Erdem-Güç-İktidar Ss, 203-218
Progress of Epistemic Paradigm: Virtue, Power, Government

Summary | Abstract | Full Text |

Suat Soner Erenözlü  
Bahtin, Kant ve Danto’da Sanatın Bir İşlevi Olarak İtibarsızlaştırma Ss, 219-232
Degredation as a Function of Art in Bakhtin, Kant and Danto

Summary | Abstract | Full Text |

Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu  
Kemalizmin Üç Yorumu: Katı, Sıvı ve Gaz Kemalizmler Ss, 233-255
Three Interpretations of Kemalism: Solid, Liquid and Gas Kemalisms

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Birgül  
Varlığın Çobanı ya da Varlığın Duacısı: Martin Heidegger ve Nurettin Topçu Üzerine Düşünceler Ss, 257-302
The Shepherd of Being or the Prayer of Being: Some Remarks on Heidegger and Nurettin Topçu

Summary | Abstract | Full Text |

Bilal Kuşpınar Translated by: Ayşe Yaşar Ümütlü  
Adalet Kavramı Konusunda Gazâlî, İbn Arâbî ve Mevlânâ’nın Görüşlerinin Analizi Ss, 303-328
An Analysis of the Views of al-Ghazali, Ibn al-Arabi and Mawlana Rumi on the Concept of Justice

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri