Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


7:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden

Ankara  2017/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMehmet Ali Sarı  
Mantıkçı Pozitivizmden Sofistike Yanlışlamacılığa Sınır Çizme Sorununun Kavranışı Ss, 01-21
The Conception of Demarcation Problem From Logical Positivism to Sophisticated Falsificationism

Summary | Abstract | Full Text |

Serdal Tümkaya  
Thomas Nagel’ın 'Fizikalizm' ve 'Yarasa Olmak Nasıl Bir Şeydir' Makalelerinin Bilince Nesnel Bir Açıklama Verme Arayışı Açısından Kıyaslanması Ss, 23-41
The Comparison of 'Physicalism' and 'What is It Like to be a Bat?' of Thomas Nagel in the Context of the Search for Giving an Objective Account of Consciousness

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Fatih Tekin  
Different Views of Laws of Nature Ss, 43-63
Farklı Doğa Yasaları Görüşleri Üzerine

Summary | Abstract | Full Text |

Şamil Öçal  
Platon’un Timaios Diyalogunda Tanrı ve Evrenin Oluşumu Ss, 65-83
God and the Formation of Cosmos in the Plato’s Timaeus

Summary | Abstract | Full Text |

Işıl Çeşmeli  
Erdemin Kökeni: Bernard Mandeville'in Hünerli Siyasetçileri Ss, 85-105
The Origin of Virtue: Bernard Mandeville's Skilful Politicians

Summary | Abstract | Full Text |

Devrim Kabasakal Badamchi  
Jean-Jacques Rousseau’nun Eğitim Anlayışının Temelleri: Birey Emile mi, Vatandaş Emile mi? Ss, 107-127
Foundations of Jean-Jacques Rousseau’s Conception of Education: Individual Emile or Citizen Emile?

Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz Mesut Tosun & Mehmet Berk  
Foucault'nun Etik Anlayışında Epimeleia Heautou-Sapere Aude İlişkisi Ss, 129-146
The Relationship of Epimeleia Heautou-Sapere Aude in Foucault’s Concept of Ethics

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Akyüz  
Rönesans Ütopyaları ve Distopyalarda Bilim Anlayışına Bakış Ss, 147-164
Overview to the Understanding of Science in Renaissance Utopias and Distopies

Summary | Abstract | Full Text |

Serpil Durğun  
Paul Ricoeur: Anlatı Olarak Tarih Ss, 165-204
Paul Ricoeur: History as Narrative

Summary | Abstract | Full Text |

Aykut Küçükparmak  
Kant'ın Eleştiri Öncesi Dönem Zaman Anlayışı Ss, 205-223
Kant's Pre-Critical Period Concept of Time

Summary | Abstract | Full Text |

Sevinç Türkmen  
Ekolojide Akılcılık Eleştirisinin Eleştirisi Ss, 225-243
A Criticism of the Criticism of Rationalism in Ecology

Summary | Abstract | Full Text |

Birgül Bozkurt  
Endülüs'te Gazâlî Algısı Ss, 245-309
Perception of al-Ghazali in Andalusia

Summary | Abstract | Full Text |

Rıza Bakış  
Nurettin Topçu'nun Felsefe ve Metafizik Tasavvuru Ss, 311-333
Phylosophy and Metaphysical Thought of Nureddin Topçu

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er & Ömer Tuğrul Kara & B. Erdem Dağıstanlıoğlu  
Türkçe Öğretmeni Adaylarının 'Felsefe' Kavramına İlişkin Metaforik Algıları Ss, 335-359
Metaphoric Perceptions of the Preservice Turkish Teachers about the Term 'Philosophy'

Summary | Abstract | Full Text |

Immanuel Kant Translated by: Metin Topuz  
Mektuplaşmalar: 640 ve 642 Numaralı Mektuplar Ss, 361-365
Correspondence: Letter 640 and 642

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri