Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


6:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Emin Çelebi & Eriko Ogden

Ankara  2016/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMustafa Yeşil  
The Theories of Meaning and Some Reasons for Combining Them in Stainton’s Philosophy of Language Ss, 01-16
Stainton Açısından Dil Felsefesindeki Anlam Kuramları ve Bunların Uzlaştırılması

Summary | Abstract | Full Text |

Yurdagül Kılınç Adanalı  
Cultural Failures as Choices of Rational Individuals Ss, 17-30
Rasyonel Bireylerin Tercihi Olarak Kültürel Başarısızlıklar

Summary | Abstract | Full Text |

Saman Salah Hassan Balaky & Nafser Abdul Mosawir Sulaiman  
A Feminist Analysis of Henrik Ibsen’s A Doll’s House Ss, 31-45
Henrik Ibsen'in 'A Doll's House' Eserinin Feminist Analizi

Summary | Abstract | Full Text |

Emin Çelebi  
Heidegger’in Hiçlik Çözümlemesine 'Varlık ve Zaman' Çerçevesinde Bir Bakış Ss, 47-62
A View on Heidegger’s Analysis of Nothingness in terms of 'Being and Time'

Summary | Abstract | Full Text |

Mesut Keskin  
Heidegger’in Açıklık Ontolojisinin Temel Kavramlarına Türkçe Bir Bakış Ss, 63-80
A Turkish Glance at the Basic Concepts of Heidegger’s Ontology of the Openness

Summary | Abstract | Full Text |

Aykut Küçükparmak  
Zamanın A-B Serileri: Şimdinin Mahiyeti Üzerine Tartışmalar Ss, 81-98
A-B Series of Time: Debates on the Nature of Present

Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Çiftçi  
Nietzsche’nin Hınç Çözümlemesi ve Hümanist Psikoterapi Ss, 99-113
Nietzsche’s Analysis of Ressentiment and Humanistic Psychotheraphy

Summary | Abstract | Full Text |

Taşkıner Ketenci  
'Saf Aklın Eleştirisi’nde Önsözler ve İşlevleri Ss, 115-139
Prefaces and Their Functions in 'Critique of Pure Reason'

Summary | Abstract | Full Text |

Yıldız Karagöz Yeke  
Kant’ın Felsefesinde Ebedi Barış Düşüncesinin Güncelliği Üzerine Ss, 141-175
On Actuality of Perpetual Peace Thinking in Kant's Philosophy

Summary | Abstract | Full Text |

Lale Levin Basut  
Yabancılaşma Sorununa Çözüm Önerisi: Platon'un 'Politeia'sında Adalet Ss, 177-193
A Solution Offer to the Problem of Alienation: Justice in Plato's 'Politeia'

Summary | Abstract | Full Text |

Zehragül Aşkın & Feyruze Cılız  
Platon’da Güzel, Aletheia ve Sanat İlişkisi Ss, 195-209
Plato on the Relation of Beauty, Aletheia and Art

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Özalp  
İşrâkî Mektebin Bir Üyesi Olarak Hayy b. Yakzan'ın Felsefî ve Doğal Dînî Tecrübe Serüveni Ss,
Adventure of Philosophical and Natural Religious Experience of Hayy b. Yaqdhan as a Member of the Ishraqi School

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Akyüz  
İlkçağ Yunan Düşüncesinde Dinsizlik Suçlaması ve Arkaplanı Ss, 235-250
Accusation of Atheism in Ancient Greek Thought and Its Background

Summary | Abstract | Full Text |

Tahsin Ölmez  
John Locke ve Hıristiyan İnancının Aklîliği Ss, 251-264
John Locke and Reasonableness of Christian Belief

Summary | Abstract | Full Text |

Şahin Efil  
Düşünce Tarihinde ve Modern Tıpta Ölümsüzlük Arayışı ve Eleştirisi Ss, 265-286
Search for and Critique of Immortality in the History of Ideas and Modern Medicine

Summary | Abstract | Full Text |

Sertaç Timur Demir  
Modern Kültürde Hastalık ve Ölüm: Şimdi`ye ve Sonsuzluk`a Dair Ss, 287-305
Disease and Death in the Modern Culture: On Now and Eternity

Summary | Abstract | Full Text |

Ferhat Onur  
Sorgulanmamış Hayat Yaşanmaya Değer mi? Ss, 307-322
Is An Unquestioned Life Worth Living?

Summary | Abstract | Full Text |

Lewis Carroll Translated by: Onur Kabil  
Kaplumbağa Akhilleus'a Ne Dedi? Ss, 323-327
What the Tortoise Said to Achilles?

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri