Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5:2 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Emin Çelebi & Eriko Ogden & Abdullatif Tüzer

Adıyaman  2015/12

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialZehragül Aşkın & Hüseyin Çellik  
Hermeneutiğin Ontolojik Temellendirilişi: Heidegger ve Gadamer Ss, 01-32
Ontological Groundwork for Hermeneutics: Heidegger and Gadamer

Summary | Abstract | Full Text |

Yıldız Karagöz Yeke  
Edmund Husserl Fenomenolojisi Açısından Hukuka Bakış Ss, 33-67
A View towards Law with Respect to Phenomenology of Edmund Husserl

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Önal  
Çağdaş Pragmatist ve Realist Hukuk Felsefelerinin Ontolojik ve Epistemolojik Kökleri Ss, 69-106
Ontological and Epistemological Foundations of Contemporary Pragmatic and Realistic Philosophy of Law

Summary | Abstract | Full Text |

Qasim Rashid  
Islam, Christianity, and the History of Religious Persecution of Enslaved Africans Ss, 107-138
İslam, Hıristiyanlık ve Köleleştirilmiş Afrikalılara Yapılan Dinsel Zulmün Tarihi

Summary | Abstract | Full Text |

Abdullatif Tüzer  
Tanrıyı Oynamak: Kant Etiğinin Kritiği Ss, 139-167
Pretending God: Critique of Kant's Ethics

Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er  
Wittgenstein’ı Rorty ve Irigaray ile Okumak Ss, 169-189
Reading Wittgenstein within the Framework of Rorty and Irigaray

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Kasım Özgen  
Ben Felsefesi yahut Hak Felsefesi Ss, 191-221
The Philosophy of Self or Truth

Summary | Abstract | Full Text |

Gabriel Marcel Translated by: Emin Çelebi  
Birincil ve İkincil Refleksiyon: Varoluşun Dayanak Noktası Ss, 223-249
Primary and Secondary Reflection: The Existential Fulcrum

Summary | Abstract | Full Text |

Sean Castleberry Translated by: Şevki Işıklı & Enes Abanoz  
Hegel, Öznellik ve Metafizik: Heideggerci Bir Yorum Ss, 251-265
Hegel, Subjectivity, and Metaphysics: A Heideggerean Interpretation

Summary | Abstract | Full Text |

Elif Nur Erkan Balcı  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: David Trenery, 'Alasdair MacIntyre, George Lindbeck, and the Nature of Tradition' Ss, 267-270
Book Review: 'Alasdair MacIntyre, George Lindbeck, and the Nature of Tradition' by David Trenery

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri