Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


5:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Emin Çelebi & Eriko Ogden & Ayşe Y. Ümütlü

Adıyaman  2015/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialNaciye Atış  
Descartes Felsefesinde Cogito ve Tanrı’nın Konumunun Bilgi ve İnanç Konusuna Etkisi Ss, 01-15
The Influence of Cogito and Position of God to Subjects of Knowledge and Belief in Descartes’ Philosophy

Summary | Abstract | Full Text |

Murat Arıcı  
Epistemic Options in the Face of Epistemic Barriers Ss, 17-29
Epistemik Bariyerler Karşısında Epistemik Seçenekler

Summary | Abstract | Full Text |

Emre Arda Erdenk  
Two Tokens of the Inference to the Best Explanation: No-Miracle Argument and the Selectionist Explanation Ss, 31-46
En İyi Açıklamaya Çıkarım’ın İki Türcesi: Mucize Olamaz Argümanı ve Seçilimci Açıklama

Summary | Abstract | Full Text |

Pelin Ayan Musil  
Epistemological Diversity in Social Science Graduate Curriculum: The Experience from an American College in Czech Republic Ss, 47-57
Sosyal Bilimler Lisansüstü Programlarında Epistemolojik Çeşitlik: Çek Cumhuriyeti’ndeki Bir Amerikan Kolejinin Deneyimi

Summary | Abstract | Full Text |

Serpil Durğun & Zehragül Aşkın  
Edward Hallet Carr’ın Perspektifinden Tarihte Nedensellik: Hegel’in Kötülüğü ve Kleopatra’nın Burnu Ss, 59-79
Causality in History from Edward Hallet Carr’s Perspective: Hegel’s Malignancy and Cleopatra’s Nose

Summary | Abstract | Full Text |

Dinçer Çevik  
Riemann’ın Geometri Felsefesinde Uzay Görüsünün Yeri Var mı? Ss, 81-94
Is There Any Room for Spatial Intuition in Riemann’s Philosophy of Geometry?

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Hamdioğlu  
A Brief Account of the Relation between Prudence and Decision in Aristotle’s Nicomachean Ethics Ss, 95-103
Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik Eserinde Karar ve Basiret Arasındaki İlişkinin Kısa Bir İzahı

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Kesgin  
Machiavelli ve Makyevelizm Ss, 105-139
Machiavelli and Machiavelianism

Summary | Abstract | Full Text |

Nuri Çiçek  
Franz Kafka’nın Eserlerinde Yabancılaşma Problemi Ss, 141-162
The Problem of Alienation in the Works of Franz Kafka

Summary | Abstract | Full Text |

Paul Bloom Translated by: Osman Zahid Çifçi  
Evrimsel Bir Rastlantı Olarak Dini İnanç Ss, 163-176
Religious Belief as an Evolutionary Accident

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Evren  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: H. Ömer Özden, ‘Resimlerle Türk Düşünce Tarihi’ Ss, 177-184
Book Review: ‘Resimlerle Türk Düşünce Tarihi’ by H. Ömer Özden

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri