Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


4:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner

Assistant Editor
Abdullatif Tüzer & Eriko Ogden

Adıyaman  2014/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialRawaa Mahmoud Hussain  
Iraqology: An Introduction Ss, 01-28
Irakoloji: Bir Giriş

Summary | Abstract | Full Text |

Felix Olusanjo Olatunji & Philip Ogo Ujomu  
Africa’s Problem of Social Change, Dominant Social Paradigms and Key Values for Peace and Development Ss, 29-44
Afrika'nın Sosyal Değişim Sorunu, Egemen Sosyal Paradigmalar ve Barış ve Gelişim İçin Ana Değerler

Summary | Abstract | Full Text |

Ruhi Can Alkın  
A Critical Analysis on the Concept of Religion in Dominant Social Sciences Literature: An Investigation on Modern and Late Modern Period Ss, 45-60
Hâkim Sosyal Bilimler Literatüründeki Din Anlayışına Dair Eleştirel Bir Analiz: Modern ve Geç Modern Dönem Üzerine Bir Araştırma

Summary | Abstract | Full Text |

Ali Tekin  
Kategoriler Kitabı’nın Meşşâî Mantıktaki Mertebesi Üzerine Tartışmalar Ss, 61-72
Debates on the Position of the Book of Categories in Peripatetic Logic

Summary | Abstract | Full Text |

Vedat Çelebi  
Gündelik Dil Felsefesi ve Austin’in Söz Edimleri Kuramı Ss, 73-89
Ordinary Language Philosophy and Austin's Theory of Speech Acts

Summary | Abstract | Full Text |

Bekir Geçit  
John Locke’da Mülkiyet Hakkının Sınırları: Doğal Hukuk Temelinde Bir Değerlendirme Ss, 91-113
The Limits of Property Rights in John Locke: An Evaluation Based on Natural Law

Summary | Abstract | Full Text |

Ludwig Wittgenstein Translated by: İlyas Altuner  
Renkler Üzerine Düşünceler, I.1-60 Ss, 115-123
Remarks on Colour, I.1-60

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin Aydoğan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: A. Coomaraswamy & R. Guenon & S. Dasgupta, "Doğu Bilgeliği" Ss, 125-130
Book Review: "Doğu Bilgeliği" by A. Coomaraswamy & R. Guenon & S. Dasgupta

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri