Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


3:1 NumberEditor
M. Kazım Arıcan, Mustafa Çevik, İlyas Altuner

Assistant Editor
Emin Çelebi, Eriko Ogden, Ahmet Çevik

Adıyaman  2013/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMehmet Bayrakdar  
Hayy Bin Yakzân’ın Çevirmeni Olarak Spinoza Ss, 01-16
Spinoza as the Translator of Hayy Ibn Yaqdhan

Summary | Abstract | Full Text |

M. Kazım Arıcan  
Panteizm ve Panenteizm Tartışmaları Arasında Spinoza Ss, 17-32
Spinoza between Pantheism and Panentheism Discussions

Summary | Abstract | Full Text |

Abdullatif Tüzer  
Rasyonel/Doğal Din ve Spinoza Ss, 33-51
Rational/Natural Religion and Spinoza

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Vural  
Meşşâî Filozofları ve Spinoza’da Nübüvvet Nazariyesi Ss, 53-83
Theory of Prophecy in the Peripatetics and Spinoza

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Kasım Özgen  
Spinoza'da Aşk Felsefesi Ss, 85-103
Philosophy of Love in Spinoza

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Cihan  
Spinoza Felsefesinin Etkileri: Spinozacılığın Farklı Dönem ve Alanlardaki Yansımaları Ss, 105-137
The Effects of Spinoza's Philosophy: The Reflections of Spinozism on Different Periods and Fields

Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Naci Soykan  
Sanat ve Hakikat Ss, 139-150
Art and Truth

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çevik  
The ‘First Cause’ in Hume’s Philosophy Ss, 151-157
Hume'un Felsefesinde 'İlk Neden'

Summary | Abstract | Full Text |

Naciye Atış  
Erken Grek Felsefesinde Birlik Arayışı Ss, 159-170
The Search for Unity in Early Greek Philosophy

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Çevik  
On the Possibility of Supertasks Ss, 171-180
Süpergörevlerin Olabilirliği Üzerine

Summary | Abstract | Full Text |

Tahsin Ölmez  
John Locke'da Dini İnancın Rasyonalitesi Ss, 181-197
The Rationality of Religious Belief in John Locke

Summary | Abstract | Full Text |

Volkan Ay  
Nietzsche’de ‘Merhamet’ Kavramının Yeniden Değerlendirilmesi Ss, 199-215
The Revaluation of ‘Compassion’ Concept in Nietzsche

Summary | Abstract | Full Text |

Ludwig Wittgenstein Translated by: İlyas Altuner  
P. Coffey'in "Mantık Bilimi: Doğru Düşünmenin ve Bilimsel Yöntemin İlkeleri Üzerine Bir Soruşturma" Eseri Üzerine Eleştirel Bir Yazı Ss, 217-219
A Critical Paper on P. Coffey's "The Science of Logic: An Inquiry into the Principles of Accurate Thought and Scientific Method"

Summary | Abstract | Full Text |

Şerefettin Adsoy  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası Ss, 221-227
Book Review: Varlık ve İnsan: Kemalpaşazâde Bağlamında Bir Tasavvurun Yeniden İnşası

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin Aydoğan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Teolog Filozof Schleiermacher: Yaşamı Eserleri Felsefesi Ss, 229-233
Book Review: Teolog Filozof Schleiermacher: Yaşamı Eserleri Felsefesi

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri