Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2:1 NumberEditor
Mustafa Çevik

Assistant Editor
Kamuran Gödelek, Emin Çelebi, İlyas Altuner

Adıyaman  2012/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialChoi Woo-Won  
Spiritual Foundation of the Asian Civilizations: The Unity of Verity, Beauty and Divinity in Buddha and Rūmī Ss, 01-16
Asya Medeniyetlerinin Ruhsal Temeli: Buda ve Rûmî’de Gerçeklik, Güzellik ve Kutsallığın Birliği

Summary | Abstract | Full Text |

M. Kazım Arıcan  
Spinoza'nın Teolojik-Politik İnceleme’sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine Ss, 17-44
On Reading of Spinoza's Theological-Political Treatise in Philosophical and Theological Context

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Ocak  
Hürriyet Problemi Bağlamında İnsan Fiillerindeki Temel Dinamiklerin Farabi Felsefesindeki Yeri Ss, 45-74
Major Dynamics of Human Acts in Alfarabi's Philosophy in the Context of the Problem of Freedom

Summary | Abstract | Full Text |

İlyas Altuner  
Dil, Anlamlandırma ve Yorumlama Üzerine Bir Deneme Ss, 75-86
An Essay Concerning Language, Giving Meaning and Interpretation

Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet Topuz  
Toplumsal Paradigmanın Felsefî Düşünüşe Etkisi: Stoa ve Kant Örneği Ss, 87-99
The Effect of Social Paradigm to Philosophical Thought: The Case of Stoa and Kant

Summary | Abstract | Full Text |

Kamuran Gökdağ  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu Ss, 101-108
Book Review: İbn Sînâ Felsefesinde Metafizik Bilginin İmkânı Sorunu

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin Aydoğan  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Naturalizm Çıkmazı: Dennett’ten Dawkins’e Yeni Ateizm’in Felsefî Temelleri ve Teistik Eleştirisi Ss, 109-117
Book Review: Naturalizm Çıkmazı: Dennett’ten Dawkins’e Yeni Ateizm’in Felsefî Temelleri ve Teistik Eleştirisi

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri