Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


12:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2022/03

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAykut Alper Yılmaz  
Bilinç Neden Bir Yanılsama Olamaz? Ss, 01-23
Why Can't Consciousness Be an Illusion?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1806
Summary | Abstract | Full Text |

Fahrettin Taşkın  
Husserl: Saf Ben, Başkasının Beni ve Kurulum Ss, 25-46
Husserl: Pure Self, Otherness and Constitution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1845
Summary | Abstract | Full Text |

Ender Büyüközkara & Rahmi Karakuş  
Fârâbî’ye Göre İnsanın Akletmesi ve Faal Akıl Ss, 47-76
Human Intellection and Active Intellect according to al-Farabi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1696
Summary | Abstract | Full Text |

Ufuk Özen Baykent  
The ‘Alienated’ Modern Man in John Galsworthy’s Short Fiction Ss, 77-90
John Galsworthy'nin Kısa Kurgusunda 'Yabancılaşmış' Modern İnsan
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1779
Summary | Abstract | Full Text |

Seniye Tilev  
Knowledge and Belief: A Comparative Approach Ss, 91-106
Bilgi ve İnanç: Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1794
Summary | Abstract | Full Text |

Münteha Beki  
Hartshorne ve Ontolojik Kanıtın Neo-Klasik Yorumu Ss, 107-128
Hartshorne and the Neo-Classical Interpretation of Ontological Argument
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1814
Summary | Abstract | Full Text |

Elif Ergün & Tufan Çötok  
Polis İnşasında Mitos Örneği: Gyges’in Yüzüğü Ss, 129-147
A Myth Example in Polis Construction: Ring of Gyges
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1854
Summary | Abstract | Full Text |

Derya Sakin Hanoğlu  
On the Evolutionary Origin of Morality Ss, 149-164
Ahlakın Evrimsel Kökeni Üzerine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1760
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet Emre Demirci  
Aristotle on Being and Unity within the Framework of Aporia XI Ss, 165-179
Aporia XI Çerçevesinde Aristoteles'in Varlık ve Birlik Görüşü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1813
Summary | Abstract | Full Text |

Zübeyir Ovacık & Osman Zahid Çifci  
Converting a ‘Word Bird’ into a ‘Spirit Bird’ in Yunus Emre: Understanding Yunus Emre's ‘There Shall Be a Word’ in the Sense of Austin’s ‘Speech-Act’ Theory Ss, 181-196
Yunus Emre’de ‘Söz Kuşu’nu ‘Can Kuşu’na Dönüştürmek: Yunus Emre’nin ‘Söz Olası’na Austin’in ‘Söz Edimleri’ Kuramı Açısından Bakmak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1856
Summary | Abstract | Full Text |

Selami Varlık  
Platon ve Problematoloji: Doğru Cevabın Sorusunu Bulmak Ss, 197-214
Plato and Problematology: Finding the Question to the Right Answer
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1886
Summary | Abstract | Full Text |

Gülay Özdemir Akgündüz  
Nietzsche'de Ebedi Dönüş: Zamanın Kurtarılması Ss, 215-260
Eternal Recurrence in Nietzsche: Redemption of Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1865
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Yeşil  
Toulmin’in Argüman Modeli Ss, 261-296
Toulmin’s Model of Argument
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1819
Summary | Abstract | Full Text |

Richard Gorban  
The ‘Magic Mirror’ Metaphor as a Philosophical Concept of Holistic Reality: Lesia Ukrainka’s Forest Song and Patrick Süskind’s The Story of Mr Sommer Ss, 297-332
Bütünsel Gerçekliğin Felsefi Bir Kavramı Olarak 'Sihirli Ayna' Metaforu: Lesia Ukrainka'nın Orman Şarkısı ve Patrick Süskind'in Bay Sommer'ın Öyküsü
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1851
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri