Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11:4 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2021/12

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAykut Aytış  
Tarski'nin Semantik Doğruluk Tanımı Ss, 1377-1407
Tarski's Semantic Definition of Truth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1844
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Bilge Öztürk  
Çağdaş Analitik Epistemolojiye (veya Gettierolojiye) Metodolojik Bir Eleştiri: Poppercı Yaklaşım Ss, 1409-1443
A Methodological Criticism of Contemporary Analytic Epistemology (or Gettierology): Popperian Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1841
Summary | Abstract | Full Text |

Baki Karakaya  
Aristoteles ve Kant’ta Zaman Kavramının Benlik ile İlişkisi Üzerine Bir Deneme Ss, 1445-1460
An Essay Concerning the Relationship between the Ego and the Concept of Time in Aristotle’s and Kant’s Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1778
Summary | Abstract | Full Text |

Abdurrazak Gültekin  
Spinoza’nın Özgürlük Anlayışının Nörobilimsel Deneyler Işığında Değerlendirilmesi Ss, 1461-1476
Evaluation of Spinoza's Concept of Freedom in the Light of Neuroscientific Experiments
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1822
Summary | Abstract | Full Text |

Ferda Yıldırım  
Kant’ın Özgürlük Düşüncesi ve Adorno’nun Negatif Ahlak Felsefesi Bağlamında Radikal Kötülük Tartışması Ss, 1477-1494
The Discussion of Radical Evil in the Context of Kant's Idea of Freedom and Adorno's Negative Moral Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1761
Summary | Abstract | Full Text |

Selda Salman  
Saf Aklın Eleştirisi’nde Şematizmin Rolü ve Önemi Ss, 1495-1513
The Role and Importance of Schematism in the Critique of Pure Reason
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1833
Summary | Abstract | Full Text |

Diler Ezgi Tarhan  
Wittgenstein’da Görme Fenomeni Ss, 1515-1536
Seeing Phenomenon in Wittgenstein
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1720
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Türkan  
Nietzsche'de Decadence Kavramının Soykütüğü Ss, 1537-1565
Genealogy of the Concept of Decadence in Nietzsche
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1857
Summary | Abstract | Full Text |

Seema Rehman & Zaki Rashidi  
Impact of Gender Differences on Individual Investor Behavior Ss, 1567-1593
Cinsiyet Farklılıklarının Bireysel Yatırımcı Davranışlarına Etkisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1703
Summary | Abstract | Full Text |

Yasin Parlar  
Aristoteles'in Politik Ekonomisine Dair Bir İnceleme Ss, 1595-1614
A Study on Aristotle’s Political Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1835
Summary | Abstract | Full Text |

Efe Baştürk  
Strauss’un Platon Okumasında Ezoterik Politika Felsefesi Ss, 1615-1634
Esoteric Political Philosophy in Strauss’s Reading of Plato
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1789
Summary | Abstract | Full Text |

Ferdi Selim  
Çağdaş Siyaset Felsefesinde Yeni Bir Soluk: Direniş Siyaseti ve Simon Critchley Ss, 1635-1655
A New Breath in Contemporary Political Philosophy: Politics of Resistance and Simon Critchley
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1855
Summary | Abstract | Full Text |

Didar Deniz Altınkaya  
Muğlaklık, Uyuşmazlık ve Özneleşme: Antigone Ss, 1657-1677
Ambiguity, Dissensus and Subjectification: Antigone
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1805
Summary | Abstract | Full Text |

Burhan Köroğlu  
İbn Bâcce ve İbn Tufeyl’de Tevahhüd-Hikmet İlişkisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz Denemesi Ss, 1679-1723
The Relationship between Tawahhud and Hikma in Ibn Bajjah and Ibn Tufail’s Philosophies: A Comparative Analysis Approach
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1890
Summary | Abstract | Full Text |

Fikret Osman  
Ebherî’nin Îsâgûcî’si Üzerine Modern Mantık Açısından Bir İnceleme: Önerme ve Çıkarımların Sembolleştirilmesi ve Denetlenmesi Ss, 1725-1767
A Study on Isaguji of al-Abhari from the Perspective of Modern Logic: Symbolizing and Controlling Propositions and Inferences
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1836
Summary | Abstract | Full Text |

Emrah Utku Gökçe  
Genel Bilim Felsefesi Üzerine Yazılmış Türkçe Kitapların Tema Analizi Ss, 1769-1799
Thematic Analysis of Turkish Books on General Philosophy of Science
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1843
Summary | Abstract | Full Text |

Viacheslav Blikhar & Oksana Dufeniuk & Mariia Blikhar  
Balance of 'Goal-Means' in the System of Criminal Procedure or Can a Good Goal Justify Evil Means? Ss, 1801-1817
Ceza Muhakemesi Sistemindeki 'Hedef-Araçlar' Dengesi yahut İyi Bir Hedef Kötü Araçları Haklı Çıkarabilir mi?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1804
Summary | Abstract | Full Text |

Osman Zahid Çifçi  
Geçmişten Günümüze Panteizm, Toplumsal Yansımaları ve Eleştirisi Ss, 1819-1844
Panteism from Past to Present, Its Social Reflections and Criticism
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1858
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çakmak  
Cahillik Erdemliliğin Bir Parçası Olabilir mi? Ss, 1845-1862
Is Ignorance a Part of Virtue?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1757
Summary | Abstract | Full Text |

Melike Molacı  
Evlilik Felsefe Yapmaya Engel midir? Ss, 1863-1880
Is Marriage a Handicap for the Pursuit of Philosophy?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1787
Summary | Abstract | Full Text |

Feysel Taşçıer  
Düşünen Varlık Olarak İnsanın İki Gözü: Eğitim ve Ahlak Ss, 1881-1894
Two Eyes of Human as Thinking Being: Education and Morality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1671
Summary | Abstract | Full Text |

Yasin Elçi & Emel Koç  
Martin Buber’in Ben-Sen Felsefesi, Eğitim Anlayışı ve Eğitime Dair Metaforları Ss, 1895-1921
Martin Buber's I-Thou Philosophy, Educational Approach and Metaphors about Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1705
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Öztürk  
Türk Milli Eğitiminin Amaçlarında Birey ve Vatandaş Sorunu Ss, 1923-1952
The Individual and Citizen Problem in the Aims of Turkish National Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1686
Summary | Abstract | Full Text |

John Marenbon Translated by: Fırat Çelebi  
Orta Çağ Felsefesi Neden Çalışılır? Ss, 1953-1972
Why Study Medieval Philosophy?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1783
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri