Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11:3 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2021/09

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMustafa Yıldırım  
McTaggart’ın Dine ve Metafiziğe İlişkin Görüşleri ve King’in Eleştirileri Ss, 1007-1026
McTaggart on Religion and Metaphysics and King’s Criticisms
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1791
Summary | Abstract | Full Text |

Özgür Aktok  
Meydana Getirme ve Meydan Okuma: Heidegger Felsefesinde Teknolojinin Geleneksel ve Modern Yüzleri Ss, 1027-1044
Bringing-Forth and Challenging: The Traditional and Modern Faces of Technology in Heidegger’s Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1831
Summary | Abstract | Full Text |

Başak Keki  
Heidegger's Conception of Poetic Dwelling through Appropriation of History Ss, 1045-1061
Heidegger'in Tarihin Sahiplenilmesi Üzerine Kurulu Şiirsel İkamet Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1717
Summary | Abstract | Full Text |

Onur Karamercan  
Heidegger’s Antigone: The Ethos of Poetic Existence Ss, 1063-1077
Heidegger’in Antigone’si: Şiirsel Varoluşun Ethos’u
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1770
Summary | Abstract | Full Text |

Aynur Çınar  
Sokrates’in Teolojik Felsefesinde Tanrı ve İnsan Ruhu İlişkisi Ss, 1079-1095
The Relationship of God and Psyche in the Theological Philosophy of Socrates
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1712
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat Karakaya  
Sentezin Felsefi Açıdan Betimi ve Platon ile Aristoteles Felsefelerinin Uzlaştırılması Ss, 1097-1123
Description of Synthesis from Philosophical Perspective and Reconciling Plato and Aristotelian Philosophies
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1786
Summary | Abstract | Full Text |

Diler Ezgi Tarhan  
Husserl Fenomenolojisinde Bilinç Yaşantıları ve Modifikasyon Ss, 1125-1141
Conscious Experiences and Modification in Husserl Phenomenology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1699
Summary | Abstract | Full Text |

Vatan Karakaya  
Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine Ss, 1143-1155
On Modeling of the Mathematical Objects from the Philosophy of Mathematics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1799
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Fatih Elmas  
Tanrı’nın Doğa’yla ve Doğa’nın Tanrı’yla Kuşatılması: Mevzi Savaşında Spinoza ve Berkeley’in Kritik Müdahaleleri Üzerine Bir Derinleşme Ss, 1157-1189
Surrounding God with Nature or Vice Versa: An Investigation on Spinoza and Berkeley’s Crucial Intervention in the Early Modern War of Positions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1800
Summary | Abstract | Full Text |

Adem Eryiğit  
Hanbelî Geleneği Teşbihden Arındırma Girişimi: Ebü’l-Ferec İbnü’l-Cevzî’nin İtirazları Ss, 1191-1220
A Reproach of the Hanbalite Affirmation of Divine Attributes: The Refutations of Abu al-Faraj b. al-Jawzi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1830
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Kürşat Turgut Sabri Yılmaz  
İslam Kelamı ve Felsefesi Açısından Dua: Mâtürîdî ve Âmirî Örneği Ss, 1221-1243
Prayer in terms of Islamic Theology and Philosophy: A Case of Maturidi and Amiri
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1818
Summary | Abstract | Full Text |

Roya Mirzabayova  
The Concept of Happiness in the Philosophy of Nasir al-Din al-Tusi Ss, 1245-1255
Nasireddin Tusi Felsefesinde Mutluluk Kavramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1674
Summary | Abstract | Full Text |

Abdullah Kuşlu  
Eckhart’ın Mistik Düşüncesinde İnziva Kavramına Dâir Bir Değerlendirme Ss, 1257-1271
An Evaluation on the Concept of Detachment in Eckhart’s Mystical Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1718
Summary | Abstract | Full Text |

Atilla Akalın  
Jean-Luc Nancy’de Sosyo-Ontoloji ve Tekil-Çoğul Varlık Kavramı Ss, 1273-1288
Jean-Luc Nancy’s Socio-Ontology and the Concept of Being Singular-Plural
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1798
Summary | Abstract | Full Text |

Svitlana Khrypko & Viktor Ogneviuk & Andriy Tkachuk & Olena Aleksandrova  
Axiological Paradigm of Understanding the Education Phenomenon as a Polyvector Discursive Construct: Harmony of Peace vs Conflict of Military Interpretations Ss, 1289-1314
Eğitim Olgusunu Çok Vektörlü Söylemsel Bir Yapı Olarak Anlamanın Aksiyolojik Paradigması: Barışın Uyumuna Karşı Askeri Yorumların Çatışması
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1768
Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Baykal & Sadık Erol Er  
Hegel'in Özdeşlik Meselesi Ss, 1315-1354
Hegel on Identity Problem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1832
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Faruk Erdem  
William James’te İnancın Rasyonelliği Ss, 1355-1375
William James on the Rationality of Faith
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1817
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri