Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11:2 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2021/06

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialFaik Kurtulmuş  
Peer Disagreement and the Independence Principle Ss, 507-520
Epistemik Akranlar Arası Anlaşmazlık ve Bağımsızlık Prensibi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1595
Summary | Abstract | Full Text |

Fikret Osman  
Gettier Durumlarının ve Lehrer ile Paxson’ın Bazı Örneklerinin Doğal Türetim Yöntemi Açısından İncelenmesi Ss, 521-531
Investigation of Gettier Cases and Some Examples of Lehrer and Paxson in terms of Natural Deduction Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1775
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel Gökçe  
Epistemik ve Empirik Olarak Algı ve Dış Dünya Tasarımı: John Locke Ss, 533-547
Epistemic and Empirical Perception and External World Design: John Locke
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1773
Summary | Abstract | Full Text |

Abdulhan Ünlüsoy  
Modern Bilinç Teorileri Açısından Nöroteolojik Yaklaşımın İmkânı: Avantaj ve Dezavantajları Ss, 549-566
The Possibility of a Neuroteological Approach in terms of Modern Consciousness Theories: Advantages and Disadvantages
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1763
Summary | Abstract | Full Text |

Vedat Çelebi & Sait Can Ataman  
Bireylerin Sosyal Medyadaki Etkileşimlerinin Yapay Zekâ Bağlamında Değerlendirilmesi ve Nagel’in Öteki Zihinler Problemine Yaklaşımı Açısından Kritiği Ss, 567-588
Evaluation of Individuals’ Interactions on Social Media within the Context of Artificial Intelligence and Its Critique in terms of Nagel’s Approach to Problem of Other Minds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1700
Summary | Abstract | Full Text |

Samet Büyükada  
Aristoteles Mantığında Varlıksal Varsayma Ss, 589-605
Existential Import in Aristotelian Logic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1679
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammet Yücel  
Gerçek ve Temsil Arasında Bir Kurgu Olarak Tarih Tasavvuru Ss, 607-624
The Imagination of History as a Fiction between Reality and Representation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1684
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Özkan  
Fârâbî Felsefesinde Varlık ve Mahiyet İlişkisi Ss, 625-657
The Relation between Existence and Essence in al-Farabi's Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1691
Summary | Abstract | Full Text |

Engin Erdem  
Tecrîd Geleneğinde Zorunlu Varlık’ın Zorunluluğu Tartışması: İsfehâni, Kuşçu ve Devvânî Ss, 659-682
The Debate on the Necessity of the Necessary Existent in the Tradition of al-Tajrid: Al-Isfahani, al-Qushji and al-Dawani
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1782
Summary | Abstract | Full Text |

Mykola Nikulchev & Andriy Morozov & Yurii Kulagin  
Religious Experience and Temptations of Nihilism in Spiritual Life of Personality: Philosophical Analysis Ss, 683-697
Kişiliğin Manevi Yaşamında Nihilizmin Dini Deneyimi ve Cazibesi: Felsefi Analiz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1647
Summary | Abstract | Full Text |

Olena Lobanchuk & Svitlana Khrypko & Anna Lebedynets  
The Sanctification of Woman and Family in the Ukrainian Spiritual Tradition: Ethnic Mentality and Language Ss, 699-712
Ukrayna Manevi Geleneğinde Kadının ve Ailenin Kutsallaştırılması: Etnik Zihniyet ve Dil
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1742
Summary | Abstract | Full Text |

Richard Gorban  
Truth, Good and Beauty: Categories of Mykola Berdyaev’s Eschatological Metaphysics, as an Alternative to the Value Chaos of Contemporaneity Ss, 713-733
Hakikat, İyi ve Güzellik: Mykola Berdyaev'in Eskatolojik Metafiziğinin Kategorileri, Çağdaşlığın Değer Kaosuna Alternatif Olarak
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1711
Summary | Abstract | Full Text |

Inna Sajtarly & Olena Ishchenko  
Narrative of “Civilization” within Frameworks of Contemporary Philosophy of Culture Ss, 735-751
Çağdaş Kültür Felsefesi Çerçevesinde “Medeniyet” Anlatımı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1755
Summary | Abstract | Full Text |

Hennadii Korzhov & Yaroslav Pasko  
Socio-Cultural Preconditions of Velvet Revolutions in Central Europe and Ukraine Ss, 753-780
Orta Avrupa ve Ukrayna'da Kadife Devrimlerin Sosyo-Kültürel Önkoşulları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1681
Summary | Abstract | Full Text |

Pınar Türkmen Birlik  
H. L. A. Hart’ın Hukuk Anlayışında Gündelik Dil Felsefesinin Etkileri Ss, 781-797
The Effects of Ordinary Language Philosophy in H. L. A. Hart’s Conception of Law
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1694
Summary | Abstract | Full Text |

Cengiz Mesut Tosun & Eda Çak  
Klasik Politika Felsefesinden Bir Kopuş Olarak Sekülerizm Bağlamında Machiavelli Ss, 799-816
Machiavelli in the Context of Secularism as a Break from Classical Political Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1708
Summary | Abstract | Full Text |

Ömer Taşgetiren  
Nurettin Topçu’nun Meritokratik Demokrasi Arayışı Ss, 817-834
Nurettin Topçu’s Search for Meritocratic Democracy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1659
Summary | Abstract | Full Text |

Murat Bayram  
Yükümlülüklerin Temellendirilmesi Sorunu Ss, 835-858
The Problem of the Foundation of Obligations
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1654
Summary | Abstract | Full Text |

Emre Çeliker  
Galen’de Ahlakın Değişmesinin İmkânı Ss, 859-876
The Possibility of the Change of Character Traits in Galen
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1769
Summary | Abstract | Full Text |

Emrullah Kılıç  
Taha Abdurrahman Felsefesinde İnsan ve Ahlakın Yeniden Temellendirilmesi Ss, 877-893
Refoundation of Man and Morality in the Philosophy of Taha Abdurrahman
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1710
Summary | Abstract | Full Text |

Burhan Köroğlu  
Kindî’nin Din ve Felsefe Uzlaştırma Metodu Üzerine: Arka Plan ve Kavramlar Ss, 895-928
Al-Kindi's Method in Reconciling Religion and Philosophy: Background and Concepts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1811
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Nesim Doru  
İşrâk Felsefesine Çağdaş Yaklaşımlar ve Günümüz İran’ında İşrâkîlik Ss, 929-950
Contemporary Approaches to the Philosophy of Ishraq and Illuminationism in Today's Iran
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1781
Summary | Abstract | Full Text |

Süleyman Gümüş  
Câbirî'nin Arap-İslam Aklının Eleştirisi: Din Eğitimi Bağlamında Yeni Bir Okuma Ss, 951-977
Al-Jabri's Critique of the Arab-Islamic Mind: A New Reinterpretation in the Context of Religious Education
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1796
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin Çaldak & Nesip Demirbilek  
Metaphoric Perceptions of Philosophy Students on the Concept of Philosophy Ss, 979-997
Felsefe Bölümü Öğrencilerinin Felsefe Kavramına İlişkin Metaforik Algıları
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1722
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Deri  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: B.A. Çetinkaya, 'İslâm Ahlâk Esasları ve Felsefesi' Ss, 999-1006
Book Review: 'Principles of Islamic Ethics and Its Philosophy' by B. A. Çetinkaya
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1762
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri