Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


11:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2021/03

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialMurat Arıcı  
Tanrı ve Zaman: Tanrısal Bilincin Zamansızlığı Üzerine Ss, 01-23
God and Time: On the Timelessness of Divine Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1690
Summary | Abstract | Full Text |

Aykut Alper Yılmaz  
Bilinç Kanıtı Ss, 25-45
The Argument from Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1652
Summary | Abstract | Full Text |

Eylem Özaltun  
Dummett ve Davidson: Düşüncenin Dile Bağlılığı Üzerine Ss, 47-78
Dummett and Davidson on the Dependence of Thought on Language
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1626
Summary | Abstract | Full Text |

Şule Göle  
Platon'da Kare Bir İde midir, İmge midir? Ss, 79-95
Is Square a Thought or an Image in Plato?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1706
Summary | Abstract | Full Text |

Nazım Gökel  
Yönelimsel Duruş, Tasarım Duruşu ve Fiziksel Duruş Ss, 97-122
Intentional Stance, Design Stance and Physical Stance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1680
Summary | Abstract | Full Text |

Burçak Günce Çömlekçi  
Din Felsefesi Açısından Spinoza’nın Tanrı Tasavvuru Ss, 123-138
Spinoza's Conception of God in Terms of the Philosophy of Religion
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1661
Summary | Abstract | Full Text |

Erol Subaşı  
Mustafa Şekip Tunç, Bergsonian Conservatism, and Passive Revolution Ss, 139-154
Mustafa Şekip Tunç, Bergsoncu Muhafazakarlık ve Pasif Devrim
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1590
Summary | Abstract | Full Text |

Sebile Başok Diş  
Gyges’in Yüzüğü ve Bentham’ın Panaptikonu Bağlamında Görünürlüğün Kötülük ile İlişkisine Dair Bir Soruşturma Ss, 155-172
An Investigation on the Relationship between Visibility and the Evil in the Context of Gyges’ Ring and Bentham’s Panopticon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1603
Summary | Abstract | Full Text |

Sema Önal  
Vico ve Herder'in Tarih ve İnsaniyet (Humanite) Hakkındaki Fikirleri Ss, 173-186
Vico and Herder’s Ideas about History and Humanity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1612
Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Erciyes  
The Phenomenological Perception of Law Enforcement Praxis Ss, 187-197
Kolluk Uygulamasının Fenomenolojik Algısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1635
Summary | Abstract | Full Text |

Emel Arık  
Yanlış Bilinç Olarak İdeoloji ve Medyada Yeniden Üretimi Ss, 199-215
Ideology as False Consciousness and Reproduction in Media
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1632
Summary | Abstract | Full Text |

Şahin Efil  
Tıbbı Nebevi Literatürü Üzerine Bir Soruşturma Ss, 217-240
An Investigation on Literature of Prophetic Medicine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1619
Summary | Abstract | Full Text |

Marina Moskalchuk & Vitalii Turenko & Nataliia Yarmolitska  
Tolerance in the Field of Education: Modern Challenges and New Paradigms Ss, 241-254
Eğitim Alanında Hoşgörü: Modern Zorluklar ve Yeni Paradigmalar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1637
Summary | Abstract | Full Text |

Umut Dağıstan  
Art as a Method of Representation in Social Sciences Ss, 255-269
Sosyal Bilimlerde Bir Temsil Yöntemi Olarak Sanat
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1688
Summary | Abstract | Full Text |

Alberto Castelli  
The Pathetic Fallacy of Modern Tragedy Ss, 271-304
Modern Trajedinin Hazin Yanılgısı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1634
Summary | Abstract | Full Text |

Suat Soner Erenözlü  
Kant'ta Transandantal Öznenin Müzik Beğenisi Ss, 305-320
Musical Taste of Kant’s Transcendental Subject
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1633
Summary | Abstract | Full Text |

Ekin Kaynak Iltar & Rabia Akçoru  
Principia Rhetorices Adlı Kitapçığın Işığında Erken Ortaçağ’da Retorik: Augustinus ve Pseudo-Augustinus İkilemi Ss, 321-346
Early Medieval Rhetoric in the Light of Principia Rhetorices: Dilemma of Augustine and Pseudo-Augustine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1667
Summary | Abstract | Full Text |

Özgül Ekinci & Abdulkadir Çüçen  
Jacques Rancière’de Estetik Devrimin İmkanı Ss, 347-367
Possibility of Aesthetics Revolution in Jacques Rancière
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1656
Summary | Abstract | Full Text |

Çiğdem Yıldızdöken  
Bilincin Açıklığından Varlığın Açıklığına Giden Yol Olarak Fenomenoloji Ss, 369-402
Phenomenology as the Path from the Opennes of Consciousness to the Openness of Being
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1723
Summary | Abstract | Full Text |

Sibel Kiraz  
Metafiziğin Temellendirilmesi Bakımından Ben-Zaman İlişkisi: Kant ve Heidegger Ekseninde Bir Çözümleme Ss, 403-417
The Relationship between Self and Time in Grounding of Metaphysics: An Analysis with Reference to Kant and Heidegger
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1648
Summary | Abstract | Full Text |

Salih Özer  
Dini Metinlerdeki Dilin Anlaşılmasına Yönelik Bazı Mülahazalar Ss, 419-448
Some Considerations on the Understanding of the Language Used in Religious Texts
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1713
Summary | Abstract | Full Text |

Gareth Jones Translated by: Selim Çörekçi  
Bultmann: Kritik Bir Teolojiye Doğru Ss, 449-472
Bultmann: Towards a Critical Theology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1640
Summary | Abstract | Full Text |

Rousseau Translated by: Metin Topuz & Ahmet Selim Tümkaya  
Rousseau'nun Voltaire'e Tanrısal İnayet Üzerine Mektubu Ss, 473-491
Rousseau's Letter to Voltaire on Providence
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1660
Summary | Abstract | Full Text |

Cevriye Demir Güneş  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: Ö. Gözel, 'Ne – Varlık ve Hiçlik: Trans-Ontolojik Bir Düşünüm' Ss, 493-499
Book Review: 'What – Being and Nothingness: A Trans-Ontological Meditation' by Ö. Gözel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1758
Summary | Abstract | Full Text |

Sengün Meltem Acar Keskin  
Kitap Tanıtım ve Değerlendirme: H. Bravo, 'Vicdanın Sessizliği' Ss, 501-506
Book Review: 'The Silence of Conscience' by H. Bravo
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1697
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri