Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10:4 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2020/12

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialTonguç Seferoğlu  
Scepticism and Platonic Inheritance: Did the Academic Skeptics Betray Plato? Ss, 1205-1218
Şüphecilik ve Platoncu Miras: Akademik Şüpheciler Platon’a İhanet Etti mi?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1598
Summary | Abstract | Full Text |

Pakize Arıkan Sandıkcıoğlu  
Epiphenomenalism and the Causal Theory of Knowing Ss, 1219-1234
Epifenomenalizm ve Nedensel Bilme Kuramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1673
Summary | Abstract | Full Text |

Alper Bilgehan Yardımcı  
Norton-Brown Tartışması Bağlamında Bilimsel Düşünce Deneyleri Ss, 1235-1255
Scientific Thought Experiments in the Context of the Norton-Brown Debate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1629
Summary | Abstract | Full Text |

Cemzade Kader Düşgün & Nuri Çiçek  
Çağdaş Epistemolojik Yaklaşımlar Bağlamında Gettier Problemi Üzerine Bir Değerlendirme Ss, 1257-1280
An Evaluation on the Gettier Problem in the Context of Contemporary Epistemological Perspectives
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1597
Summary | Abstract | Full Text |

Didar Deniz Altınkaya  
Felsefenin Skandallı Sıradanlığı: Kinik Parrhesia ve Karşı-Tutum Ss, 1281-1301
Scandalous Banality of Philosophy: Cynic Parrhesia and Counter-Conduct
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1628
Summary | Abstract | Full Text |

Dilek Yargan  
Betimleyici Mantıklara Giriş Ss, 1303-1324
An Introduction to Description Logics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1566
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Tekin  
İbn Rüşd’ün Cevâmi‘u’l-Mantık’ının Bir Parçası Olarak Cevâmi‘u Kitâbi’l-Hatâbe ve Telif Tarzı Üzerine Ss, 1325-1350
On Short Commentary on Rhetoric as a Part of Averroes’ Short Commentaries on Logic and Its Writing Style
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1683
Summary | Abstract | Full Text |

Sergii V. Sorokin & Oksana Golets  
The Problem of Human Purpose in Ramhal’s Religious and Philosophical Teaching Ss, 1351-1366
Ramhal'in Dinî ve Felsefî Öğretisinde İnsanoğlunun Hedefi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1610
Summary | Abstract | Full Text |

Tufan Kıymaz  
Hassas Ayar Argümanı: Bilim Tanrı’yı mı İşaret Ediyor? Ss, 1367-1381
The Fine-Tuning Argument: Does Science Point to God?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1645
Summary | Abstract | Full Text |

Sevcan Öztürk  
Felsefi Teolojide Antroposentrik Dönüş: Teolojik Antropolojiye Bir Giriş Ss, 1383-1404
The Anthropocentric Turn in Philosophical Theology: An Introduction to Theological Anthropology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1642
Summary | Abstract | Full Text |

Kateryna Rassudina  
Right to Life, Right to Die Ss, 1405-1416
Yaşama Hakkı, Ölme Hakkı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1651
Summary | Abstract | Full Text |

Viacheslav Blikhar & Volodymyr Ortynskyi & Nataliia Ortynska & Mariana Kashchuk  
Value-Normative Basis of Interaction of Civil Society and Legal State Ss, 1417-1432
Sivil Toplum ve Hukuk Devleti Etkileşiminin Değer-Normatif Temeli
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1617
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Keskin  
Yapısalcılıktan Post Yapısalcılığa: Derrida’nın Yapı-Bozum Olarak Yapısalcılığı Eleştirisi Ss, 1433-1452
From Structuralism to Post-Structuralism: Derrida's Critique of Structuralism as Deconstruction
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1658
Summary | Abstract | Full Text |

Feyza Şule Güngör  
Varlık ve Zaman’daki Etik Sessizliğe Dair Eleştirel Bir Analiz Ss, 1453-1469
A Critical Analysis of Ethical Silence in Being and Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1601
Summary | Abstract | Full Text |

Muzaffer Dülger  
John Stuart Mill ve Hukuk Kuramına Etkileri Ss, 1471-1493
John Stuart Mill and His Influences on Legal Theory
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1641
Summary | Abstract | Full Text |

Aylin Çankaya  
Platon Homeros'u Neden Sevmezdi? Ss, 1495-1512
Why Did Plato Dislike Homer?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1657
Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er & Faruk Çelik & Özge Saldıray & Songül Dündar  
Temsili Yıkmak: Deleuze’ün Resim Ontolojisine Bir Giriş Ss, 1513-1536
Demolishing the Representation: An Introduction to Deleuze's Painting Ontology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1682
Summary | Abstract | Full Text |

Sertaç Timur Demir  
Tekno-Bilimsel İlerlemecilik ve Nostaljik-Gelişmecilik İkileminde Modern İnsan Ss, 1537-1557
Modern Man in Techno-Scientific Progressivism and Nostalgic-Developmentalism Dilemma
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1662
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Uğurlu  
Hüseyin Sadeddin Arel’in Denizaltında Felsefe Adlı Hikâyesinde Materyalizm-Spiritüalizm Tartışması Ss, 1559-1570
Materialism-Spiritualism Discussion in Hüseyin Sadeddin Arel's Story Called Submarine Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1616
Summary | Abstract | Full Text |

Dinçer Çevik  
Ekonomide Modeller ve Açıklamalar Ss, 1571-1596
Moels and Explanations in Economy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1611
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Kasım Özgen  
Şebüsteri’nin Tasavvuf Felsefesi ve Gülşen-i Raz’daki Görüşlerinin İncelenmesi Ss, 1597-1633
Shabistari’s Philosphy of Sufism and Examination Views in the Gulshan-i Raz
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1636
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri