Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10:3 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Feride Kızıldağ

Ankara  2020/09

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialOlena Aleksandrova & Svitlana Khrypko & Ganna Iatsenko  
Solitude as a Problem of Human’s Mature Choice Ss, 771-785
İnsanın Olgun Seçiminin Bir Sorunu Olarak Tekbaşınalık
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1582
Summary | Abstract | Full Text |

Olena Shcherbyna & Liudmyla Oleksiivna Shashkova  
Silence as an Argument in the Reasoning of Social Groups Ss, 787-802
Sosyal Grupların Akıl Yürütmesinde Bir Argüman Olarak Sessizlik
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1624
Summary | Abstract | Full Text |

Engin Koca  
Badiou Düşüncesinde Özne ve Öznenin Küme Kuramsal Temelleri Ss, 803-820
Subject and Set Theoretical Foundations of Subject in Badiou’s Thought
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1584
Summary | Abstract | Full Text |

Zeynep Zafer Esenyel  
Sartre’da Vücudu Var Etmek: Duyguların Büyülü Dünyası Ss, 821-842
Sartre on Creating the Body: The Magical World of Emotions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1602
Summary | Abstract | Full Text |

Nazım Gökel  
İşlevselci-Tip Özdeşliği Kuramı ve Bilinç Problemi Ss, 843-870
Functionalist-Type Identity Theory and Problem of Consciousness
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1599
Summary | Abstract | Full Text |

Özcan Yılmaz Sütcü  
Edebiyat, Kurmaca ve Gerçeklik Ss, 871-889
Literature, Fiction and Reality
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1586
Summary | Abstract | Full Text |

Tuğba Yavuz  
İmkânsız Dünyalar Ss, 891-908
Impossible Worlds
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1643
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat Karakaya  
Metafizik’te İlke ve Neden Kavramları Bağlamında İlk Muharrik(ler)in Tekliği ve Çokluğu Sorunu Ss, 909-934
The Problem of Onenes and Multiplicity of the Prime Mover(s) with regard to Principles and Causes in Metaphysics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1594
Summary | Abstract | Full Text |

Adnan Esenyel  
Nietzsche’nin Sokrates’i Kimdir? Ss, 935-955
Who is Nietzsche's Socrates?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1604
Summary | Abstract | Full Text |

Eren Rızvanoğlu  
Locke ve Hume’un Kişisel Özdeşlik Anlayışları Bağlamında Benlik, Bellek ve Bilinç Ss, 957-975
Self, Memory and Consciousness in the Context of Locke and Hume's Understanding of Personal Identity
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1639
Summary | Abstract | Full Text |

Murat İplikçi  
Changing Methodologies in Historicism: An Analysis For Rise and Fall of Rankean Historiography Ss, 977-989
Tarihçilikte Değişen Metodolojiler: Ranke Tarihçiliğinin Yükselişi ve Düşüşünün Bir Analizi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1565
Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa Çağlar Atmaca  
Kairopolitik: Spinozacı Bir Zaman Siyaseti Ss, 991-1007
Kairapolitics: Spinozian Politics of Time
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1569
Summary | Abstract | Full Text |

Ceyhan Işık  
İbn Sînâ ve Hegel Açısından Devletin Kurucu Unsuru Ss, 1009-1018
The Constituent Element of the State According to Avicenna and Hegel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1605
Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Özlük & Fazlı Doğan  
Kınalızâde’nin Ahlâk-ı Alâî’sinde Devlet, Adalet ve Uluslararası İlişkiler Ss, 1019-1040
State, Justice and International Relations in Kınalızade’s Akhlaq-i Ala'i
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1548
Summary | Abstract | Full Text |

Muhammed Ahmet Tüzen  
Adorno’da Kant’ın Özgürlük Kavrayışının Eleştirisi Ss, 1041-1060
Criticism of Kant's Conception of Freedom in Adorno
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1631
Summary | Abstract | Full Text |

Kamuran Gökdağ & Sıtkı Karadeniz  
Hoşgörü Ahlâkı ya da Politiği: Hoşgörüye Teleoloji Yüklemek Ss, 1061-1080
Ethics or Politics of Tolerance: Constructing a Teleological Dimension in Tolerance
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1623
Summary | Abstract | Full Text |

Selçuk Erincik  
Zoopolis ya da Postmodern Fabl Ss, 1081-1119
Zoopolis or Postmodern Fabl
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1588
Summary | Abstract | Full Text |

Harun Kuşlu  
Aristoteles Mantığını Aşma ve Yeniden İnşa Etme Gerilimi: 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı-Türk Mantık Tarihine Genel Bir Bakış Ss, 1121-1133
Tension of Exceeding and Reconstructing the Aristotelian Logic: An Overview of 17th and 18th Century Ottoman-Turkish History of Logic
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1622
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup Yıldız  
Türk Felsefesinde Unutulan Bir İsim: Bohor İsrail ve Türk Felsefesindeki Yeri Ss, 1135-1155
A Forgotten Name in Turkish Philosophy: Bohor Israel and His Place in Turkish Philosophy
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1627
Summary | Abstract | Full Text |

Ekrem Zahid Boyraz  
Building Individual in Erbakan's Educational Philosophy: Human and State Design Ss, 1157-1182
Erbakan’ın Eğitim Felsefesinde Bireyin İnşası: İnsan ve Devlet Tasavvuru
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1591
Summary | Abstract | Full Text |

Fatih Öztürk  
Türkiye’de Özel Otomobillerde Sigara Yasağının Felsefi ve Paternalist Temelleri Ss, 1183-1203
Philosophical and Paternalistic Foundations of Smoking Ban in Private Cars in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1618
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri