Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


10:1 NumberEditor
Mustafa Çevik & İlyas Altuner & Emin Çelebi

Assistant Editor
Eriko Ogden & Osman Gazi Birgül

Ankara  2020/03

Generic File  | Cover  | Table of contents  | EditorialAbdoallah Niksirat  
Platonic Theory of Ideas Ss, 01-12
Platon'un İdealar Kuramı
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1557
Summary | Abstract | Full Text |

Erhan Demircioglu  
A Dilemma for Epistemic Infinitism Ss, 13-23
Epistemik Sonsuzluk İçin İkilem
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1531
Summary | Abstract | Full Text |

Yaroslav Pasko & Gennadiy Korzhov  
Community of Values as a Key Factor of Decolonization Ss, 25-42
Dekolonizasyonun Temel Bir Faktörü Olarak Değerler Topluluğu
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1537
Summary | Abstract | Full Text |

Erdem Baykal  
Deleuze’ün Aşkınsalına Giriş: Kant’tan Maimon’a, Vorstellung’tan Darstellung’a Ss, 43-67
Introduction to Deleuze’s Transcendental: From Kant to Maimon, Vorstellung to Darstellung
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1560
Summary | Abstract | Full Text |

Denys Predko & Olena Predko  
Imperatives of Spirituality: Essence and Key Meanings Ss, 69-78
Maneviyatın Gereklilikleri: Öz ve Anahtar Anlamlar
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1517
Summary | Abstract | Full Text |

Rahmi Karakuş & Serefraz Akyaman  
Oynamak Ciddi Bir İştir: Gadamer Açısından Oyun ve Video Oyunları Ss, 79-104
Play is a Serious Business: Play and Video Games from Gadamer’s Perspective
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1513
Summary | Abstract | Full Text |

Erol Subaşı  
Society, Person and Their Connections: A Bhaskarian Formulation Ss, 105-116
Toplum, Kişi ve Bağlantıları: Bhaskarcı Bir Formülasyon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1534
Summary | Abstract | Full Text |

Emine Aydoğan  
Bir Çağdaş Platon Yorumu: Alain Badiou’da Çoklukçu Platonculuk ve İdea’nın Komünizmi Ss, 117-134
A Contemporary Interpretation of Plato: The Multiple Platonism and Communism of Idea in Alain Badiou
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1562
Summary | Abstract | Full Text |

Devrim Özkan  
Aristoteles’te Ahlaki Bir Eylem Olarak Yönetim ve Politika Ss, 135-156
Administration and Politics as an Moral Actions in Aristotle
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1526
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Murat Karakaya  
Plotinus'un Siyaset Teorisi Ss, 157-178
Ploninus’ Theory of Politics
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1553
Summary | Abstract | Full Text |

Halil Çakır & Elif Can Çakır  
Tek-Boyutlu İnsan’ın Ötesinde: Marcuse’nin Meyerhoff Konferansı Ss, 179-195
Beyond One-Dimensional Man: Meyerhoff Lecture of Marcuse
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1530
Summary | Abstract | Full Text |

Filiz Bayoğlu Kına  
‘Doğa Yasası Ahlaki Bir Yasadır’: John Locke Ss, 197-205
'Nature Law Is A Moral Law': John Locke
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1543
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Özturan  
Yüklemlemenin Anlamı: Tecrîdu’l-İ’tikâd Üzerine Bir İnceleme Ss, 207-218
The Meaning of Predication: A Study on Tajrid al-I'tiqad
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1564
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Türkan  
Platon'da Formlar Arası İlişkiler Bağlamında Olumsuz Önermeler ve Hiçlik Problemi Ss, 219-244
Negative Propositions and Nothingness Problem in the Context of Relations between Forms in Plato
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1546
Summary | Abstract | Full Text |

Orkhan Musakhanov  
Sofyalı Bâlî Efendî’nin Kazâ ve Kaderin Sırlarıyla İlgili İsmi Meçhul Risâlesi: Yemenli Bir Yahudinin Kader Sorusuna Vahdet-i Vücûd Bakış Açısından Cevap Ss, 245-270
Bali Efendi the Sophian’s Treatise on the Secrets of Decree and Predestination: A Jewish Yemenite’s Response to the Question of Predestination from the Perspective of Wahdat al-Wujud
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1556
Summary | Abstract | Full Text |

Sadık Erol Er & Mustafa Günay & Semir Temiz & Onur Varolun  
Türk Düşüncesi’nde Nietzsche Alımlaması: Eğilimler ve Figürler Ss, 271-329
The Reception of Nietzsche In Turkish Thought: Trends and Figures
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1567
Summary | Abstract | Full Text |

Alan R. Drengson Translated by: Mehmet Önal  
Dört Teknoloji Felsefesi Ss, 331-353
Four Philosophies of Technology
Doi Number :http://dx.doi.org/10.18491/beytulhikme.1532
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri