Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arendt's Fear of the Social
(Arendt'in Toplumsala Dair Endişesi )

Author : Murat Kazancı    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:2
Page : 95-104
    


Summary
Hannah Arendt, İnsanlık Durumu adlı eserinde, özgürlük, aksiyon ve siyasal kavramlarının birbiriyle ilişkili doğasını tahlil eder. Ancak ‘toplumsal’ kavramı kitaptaki en karmaşık temalardan biri olarak belirir. Bu makalede, ilk olarak Arendt’in kitabında toplumsalın ortaya çıkışını anlattığı ikinci bölüm üzerinde durulduktan sonra, ünlü Arendt yorumcuları Hanna Fenichel Pitkin ve Seyla Benhabib’in Arendtçi ‘toplumsal’a dair farklı yorumları değerlendirilecektir. Burada, Pitkin’in toplumsalın ortaya çıkışını insan iradesinin yadsınmasıyla irtibatlandırmasının ve Benhabib’in toplumsalı sosyallik olarak yorumlamasının, toplumsalın getirdiği yıkım ve alternatif bir kamusallık oluşturma/siyasalı yeniden keşfetme ihtimalini sunması bakımından toplumsalın en doğru yorumu olduğu savunulmaktadır. <

Keywords
Kamusal alan, özel alan, toplumsalın ortaya çıkışı, insan iradesi, sosyallik.

Abstract
In her book, The Human Condition, Hannah Arendt explores the interconnected nature of the concepts of freedom, action, and the political. However, the theme of ‘the social’ remains one of the most perplexing aspects throughout the book. After presenting an exegesis of the second chapter of the book where Arendt discussed rise of the social predominantly, this article will try to evaluate different meanings of the social by incorporating eminent Arendt critics Hanna Fenichel Pitkin and Seyla Benhabib. The present article defends that Pitkin’s idea that linked rise of the social to the denial of human agency and Benhabib’s analysis of the social as sociability best expressed the meaning of the social in terms of showing both the destruction it caused and the possibility it held to construct an alternative public sphere and re-invent politics.<

Keywords
Public realm, private realm, the rise of the social, human agency, sociability.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri