Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Conceptual Determination of the Criticism of Metaphysics in Kant’s Philosophy
(Kant Felsefesinde Metafizik Eleştirisinin Kavramsal Belirlenimi )

Author : İlyas Altuner    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:2
Page : 13-24
    


Summary
Bu yazıda, en eski felsefe disiplini ve bilimlerin kraliçesi olan metafizik konusunda, onun aklın sınırları içerisinde niçin anlaşıla-maz olduğu hakkında Kant’ın çözümlemelerinin kavramsal zemini üzerinde durulacaktır. Kant’a göre, metafiziksel yargılar, kendilerini mantıksal diye ifade ederek gerçekliğin bilgisini verdikleri savını dile getirirler. Yine de bu durum, yanılsama mantığından başka bir şey değildir. Metafizikle mantık arasındaki ilişkinin gerçek değil de kavramsal yapıya sahip olması, onun bir yanılsamadan oluştuğunu ifade eder.<

Keywords
Kant, metafizik, eleştiri, önsel, sonsal, yargı, akıl, bilgi.

Abstract
In this paper it will be dwelt on the conceptual groundwork of analyses by Kant in the matter of metaphysics, which is the oldest philosophical discipline and the queen of sciences, on why it cannot be understood within the limits of reason. According to Kant, metaphysical judgments do assert a claim that they had given knowledge of the truth, by connoting logical themselves. However, this case is nothing short of the logic of illusion. That the relation between metaphysics and logic has the real but not the ideal character, states that it consists of an illusion.<

Keywords
Kant, metaphysics, criticism, a priori, a posteriori, judgment, reason, knowledge.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri