Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


God and Gender in Islam
(İslam'da Tanrı ve Cinsiyet )

Author : Mustafa Çevik    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:2
Page : 01-12
    


Summary
Feminist teoloji, büyük oranda teolojinin erkek egemen kültür üzerine kurulduğu tezine dayanır. Bu iddiaya göre mevcut teolojiler kadın bakış açısından yeniden gözden geçirilmeli ve revize edilmelidir. Çünkü mevcut teoloji göreli bir teoloji olup erkeğin tarihteki deneyimine dayalı olarak gelişmiş bir erkekçi paradigma ile geliştirilmiştir. İslam ve feminizm kelimeleri birlikte düşünüldüğü zaman teolojik bağlamdan çok kadının İslam’daki hukuksal yerinin tartışıldığını görüyoruz. Bununla birlikte kadının İslam’daki hukuksal durumunun teolojik bir temeli olup olmadığı tartışılmalıdır. Allah’ın isimlerinin veya sıfatlarının bir cinsiyet veya erkekçi içeriği olup olmadığı gözden geçirilmesi gerekir. İslam dininde Allah’ın biyolojik olarak cinsiyet özelliği olan bir varlık olduğuna inanılmaz. Fakat metafor olarak Kur’an’da geçen kimi ifadelerin cinsiyet anlamı içerip içermediği araştırılması ve üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Bu yazıda kadınların aleyhine yorumlanan bazı ayetlerin kendi gerçek anlamı mı yoksa bir tür yoksa erkek yorumu mu olduğu tartışılacaktır.<

Keywords
Feminizm, Tanrı, feminist teoloji, İslam, Hıristiyanlık, cinsiyet, erkek egemen kültür.

Abstract
The feminist theology depends on the thesis that the theology based on male-dominant culture. According to this thesis, it is believed that the present theology must be revised from women’s point of view. It has been said that this theology is a relative theology on the assumption that the present theology is largely a masculine paradigm, which is a result of man’s historical experience. When the concepts of Islam and feminism are thought together, the status of women in Islamic societies is generally discussed. However, instead of this, it should be investigated whether present situation has a theological foundation in Islam or not. It should be discussed whether God’ attributes and names have sexual or masculine content. Biologically, it is widely believed that God has no sexual character. But metaphorically, whether God has female or masculine attributes, and women’s socially backwardness results from Muslim’s imagination of God is an important issue to research. In this paper, it will be discussed whether some Qur’anic verses commented against women are masculine commentaries or Quranic data. <

Keywords
Feminism, God, feminist theology, Islam, Christianity, gender, masculine dominant culture.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri