Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Iraqology: An Introduction
(Irakoloji: Bir Giriş )

Author : Rawaa Mahmoud Hussain    
Type :
Printing Year : 2014
Number : 4:1
Page : 01-28
    


Summary
Irakoloji, tarihsel gelişimine bağlı olarak, Irak’a özgü sosyal diyalektik durumun araştırılmasında uzmanlaşan yaklaşımlar gurubudur. O, Irak’a özgü soruna bilimsel bir bakış üretmek için, ilgili bütün bilimler bilim dallarından yararlanmaya çalışmaktadır. Irakoloji, Irak’a özgü durumu sosyal, tarihsel, diyalektik ve sofistike bir tarzda anlamayı amaçlamaktadır. Yine Irakoloji, Irak’ın temel sorunlarına bir çözüm üretme, onun teorik ve pratik sorunlarını düşünme ve onlara çözüm bulma girişimidir. Bu nedenle o, insan bilimleri içinde yeni bir bilim dalı olarak görülebilir. Irakoloji, bilge bir tarzda, Iraklının bilişsel olarak gerekli olduğunu felsefî olmayan bir deneyimle bilmekte olduğu şeyler için anlaşılabilir bir gerçeklik kurma girişimi demektir.<

Keywords
Irakoloji, felsefe, gerçeklik, tarih, metodoloji, ideoloji.

Abstract
Iraqology is a group of approaches specializing in studying Iraqi social dialectical situation according to its historical development. It works on utilizing of all relevant sciences and knowledge branches in order to produce a scientific overview of Iraqi issue. It aims to understand Iraqi case in a social, historical, dialectical and sophisticated manner. Iraqology is also an attempt to answer the basic Iraqi questions, think in its theoretical and practical problems, and find treatments to them. Therefore, it may be considered a new branch in humanities. It means an attempt to establish an understandable reality, in a wise manner, for things that Iraqi knows in non-philosophic experience to be cognitively essential.<

Keywords
Iraqology, philosophy, reality, history, methodology, ideology.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri