Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spinoza'da Aşk Felsefesi
(Philosophy of Love in Spinoza )

Author : Mehmet Kasım Özgen    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:1
Page : 85-103
    


Summary
Spinoza, felsefesinde mutluluğu aramak için yola çıkmış bir filozoftur. Bu nedenle ona göre insan bilgi ve duygusunu kendi mutluluğunu kazanmak ve mutsuzluğunu kendinden ve toplumdan uzaklaştırmak konusunda teksif etmelidir. Bunun için de insanın üç şeyi bilmesi ve sevmesi gerekir: Tanrı, Evren ve İnsan. Bu nedenle insanın öncelikle kendi ten ve zihnini bilmesi önemlidir Zihnin sezgi gücüyle ebedilik kavramını bilmesi, Spinoza’ya göre onun en üstün çabası ve en büyük erdemidir. Şeyleri üçüncü tür bilgi ile bilmek Tanrı bilgisinden yola çıkarak onları eksiksiz bir biçimde kavramak demektir. Spinoza’nın sevgi metafiziği onun insanı mutluluğa götüren “Zihinsel Tanrı Aşkı” kavramına dayanır. İnsanın selameti, mutluluğu ve özgürlüğü de bu yüce sevgide yatmaktadır. Bu nedenle Zihni en çok meşgul eden bu Tanrı sevgisi olmalıdır.<

Keywords
Spinoza, Tanrı sevgisi, mutluluk, insan, zihin.

Abstract
Spinoza is a philosopher who starts off to search for happiness in his philosophy. Therefore, according to him, human being should concentrate his knowledge and feelings in order to attain his happiness and to remove from himself and the community. For this reason, human being should know and love three things: God, universe and human. So, for human being, it is important to know his body and mind at first. Of mind, to understand the concept of eternity by power of intuition, according to Spinoza, the highest effort and the biggest virtue for it. To know things by knowledge of third kind is to comprehend them completely by beginning from knowledge of God. Spinoza’s metaphysics of love bases upon his concept of “mental love of God” which leads human being to happiness. Salvation, happiness and freedom of human being exist in this high love. Therefore, what occupies the mind should be this love of God.<

Keywords
Spinoza, love of God, happiness, human being, mind.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri