Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nietzsche’de ‘Merhamet’ Kavramının Yeniden Değerlendirilmesi
(The Revaluation of ‘Compassion’ Concept in Nietzsche )

Author : Volkan Ay    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:1
Page : 199-215
    


Summary
Bu makalenin temel konusu, “merhamet” kavramını Nietzsche’nin metinleriyle birlikte incelemektir. “Merhamet” kavramı Nietzsche’nin değer yargılarını yeniden değerlendirme projesinde önemli bir yere sahiptir. “Merhamet”, Hıristiyan ahlakında “iyi” olarak değerlendirilir ancak Nietzsche’ye göre o, köle ahlakına ait bir kavramdır. Nietzsche, Hıristiyanlığın merhamet anlayışını eleştirirken kendi merhamet anlayışını da oluşturur. O, geleneksel merhamet anlayışının yalnızca yaşam karşısında test edilerek aşılabileceğini düşünür. “Merhamet”, güç istencini azaltır ve yaşamı zayıflatır. Bu nedenle Nietzsche, onu mahkûm eder ve ardından kendi merhamet anlayışını “bencillik”, “sevgi”, “dostluk” ve “sertlik” gibi kavramlarla ilişkilendirir. <

Keywords
Merhamet, Hıristiyan ahlakı, güç istenci, iyi, acı.

Abstract
In this article, main focus is to examine “compassion” concept with Nietzsche’s texts. “Compassion” concept has an important place in Nietzsche’s Project of reevaluation of value judgments. “Compassion” has been evaluated as “good” by Christian morality, but according to Nietzsche, it is a concept which belongs to slave morality. When Nietzsche criticizes Christian’s sense of compassion, he also constitutes his own sense of compassion. He thinks that sense of traditional compassion only can be overcome by tested on the face of life. Compassion decreases “will to power” and brings down life. For this reason Nietzsche condemns it and then relates to his own sense of compassion to “selfishness”, “love”, “friendship”, “strictness” etc.<

Keywords
Compassion, Christian morality, will to power, good, pity.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri