Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spinoza Felsefesinin Etkileri: Spinozacılığın Farklı Dönem ve Alanlardaki Yansımaları
(The Effects of Spinoza's Philosophy: The Reflections of Spinozism on Different Periods and Fields )

Author : Mustafa Cihan    
Type :
Printing Year : 2013
Number : 3:1
Page : 105-137
    


Summary
Spinoza ortaya koyduğu düşünceleri ile daha kendi döneminden başlayarak günümüze kadar etkileri olmuş bir filozoftur. Spinoza felsefesi tek bir alanda değil, etikten politikaya, antropolojiden edebiyata, psikolojiden fiziğe kadar birçok farklı alanda yansımaları olmuş bir felsefedir. Buna göre Spinoza sadece filozofları değil, edebiyatçıları, şairleri ve bilim adamlarını da etkileyen bir öğreti geliştirmiştir. Spinoza, başta Etika olmak üzere Teolojik-Politik İnceleme ve Politik İnceleme adlı eserleri ile hem kendi döneminde hem de kendinden sonraki dönemlerde etkili olmuştur. Gerçekten de Spinoza, ortaya koyduğu düşünceleri ile günümüzde adı en çok anılan ve hakkında birçok çalışmanın yapıldığı bir filozoftur. Öte yandan Spinoza’ya ilgi her geçen gün artmaktadır. Böylece Spinozacılık geçmişten günümüze birçok alanda etkisini gösterdiği gibi gelecek kültür, bilim ve entelektüel dünyada da etkisini gösterecek gibidir. Bu çalışmanın amacı, Spinoza’nın farklı dönem ve alanlardaki yansımalarını ortaya koya-rak, onun düşünce tarihi içerisindeki önemine vurgu yapmak olacaktır.<

Keywords
Spinoza, Spinozacılık, Nietzsche, Deleuze, Negri, politika felsefesi.

Abstract
With the thoughts he put forward, Spinoza is an influential philosopher yet from the beginning of his era. Spinoza philosophy is a philosophy which has influence not only on a specific field but also has influence on fields from ethics to politics, from anthropology to literature, from psychology to physics. According to this, Spinoza developed a discipline affecting not only philosophers but also men of letters, poets and scientists. Spinoza, with the works firstly Ethica, and named Theological-Political Treatise and Political Treatise, became effective both during his era on the era after his era. Indeed, with the thoughts he put forward, Spinoza is one of the philosophers who is mentioned and is worked through mostly today. On the other hand, the concern about the Spinoza is increasing day by day. Thereby, Spinozism will probably affect the next culture, science and intellectual world as it showed its effects on quite a few fields from past to present. The aim of this study is to emphasize its importance within the intellectual history revealing its reflections in different periods and fields<

Keywords
Spinoza, Spinozism, Nietzsche, Deleuze, Negri, political philosophy.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri