Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


David Hume’da Mucize ve Nedensellik
(Miracle and Causality in David Hume )

Author : Mustafa Çevik    
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2:2
Page : 01-16
    


Summary
Bu yazıda kimi felsefi ve dini metinlerde yer alan mucize tanımının içerdiği sorunlar tartışılmaktadır. Tanımlamalar konusunda daha çok David Hume ve İslami kaynaklardan yararlanılmıştır. Mucizenin doğurduğu felsefi problemler iki başlık altında ele alınmıştır. Bunlardan birincisi tarihsel bir olay olarak mucizenin imkânı, diğeri ise “doğa yasası” olarak mucizenin imkânıdır. Burada özellikle “yasa” ve “yasanın ihlali” terimleri üzerinde durulmuştur.<

Keywords
Hume, deney, mucize, nedensellik, doğa yasası.

Abstract
In this paper it has been discussed the problems arise from the definition of miracle which take place in some religious and philosophical texts. The definitions particularly quoted from David Hume’s texts and Islamic resources. The problems discussed in two titles. First problem is the possibility of miracle as a historical event. The other is the possibility of miracle as “the law of nature”. Here we discussed particularly the “law” and the “violation of law”.<

Keywords
Hume, experiment, miracle, causality, natural law.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri