Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkçede Foucault ve Foucault Bibliyografyası
(Foucault and Foucault Bibliography in Turkish Language )

Author : Sever Işık    
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2:2
Page : 103-129
    


Summary
Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından Michel Foucault, çalışmaları ile felsefeden siyasete, tarihten sosyolojiye, edebiyattan sanata birçok alanda düşünce dünyası üzerinde derin izler bırakmıştır. 1980lerin ikinci yarısında artan Foucault’nun Türkçe çevirileri 1990larda yoğunluk kazanmış ve 2000li yılların ilk yarısına gelindiğinde ise neredeyse tamamlanmıştır. Türk düşünce dünyasında kendisine sık sık atıflar yapılan Foucault’ya dair son yirmi yılda Türkiye’de çeviri ve telif birçok kitap ve makale yayınlanmış, tezler hazırlanmıştır. Foucault’nun Türkçeye girişi postmodernizm tartışmalarının Türk aydınlarının gündemine girişine paralel bir seyir izler. Bu çalışmanın amacı Türkçedeki Foucault çalışmaları ile çeviri veya telif ona dair Türkçede oluşmuş literatürün bir dökümünü yapmak, bu konuda çalışanlara bir nebze de olsa kolaylık sağlamak, Türkçe literatürü derli toplu olarak görmelerini sağlamaktır. <

Keywords
Foucault, felsefe, bibliyografya, çeviri, Türkçe.

Abstract
Foucault, a prominent philosopher of the twenteeth century, had quite on impact on philosophy, politics, history, sociology, literature, art and so on. Foucault’s works were translated into Turkish in the late 1980s and more frequently in the 1990s and in the early 2000’s, they were almost complete. Foucault, who is frequently referred in Turkish thought world, has been translation book, article and test subject fort the last two decades. Foucault entrance to Turkish literature shows parallelism with postmodernism debate in Turkish philosophy. The purpose of this bibliography is to make on inventory for Foucault’s works translated into Turkish and works and writings and about him, in order to provide convenience for the people who study Foucault.<

Keywords
Foucault, philosophy, bibliography, translation, Turkish.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri