Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bir Erdem Olarak Adâlet: Nasîruddin Tûsî, Kınalızâde Ali ve Alasdair MacIntyre Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma
(Justice as a Virtue: A Comparative Study on Nasir al-Din al-Tusi, Kınalızade Ali and Alasdair MacIntyre )

Author : Neva Tezcan Topuz    
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2:2
Page : 85-101
    


Summary
Antik Çağ’ın erdem merkezli ahlâk anlayışının farklı kültür, coğrafya ve tarihlerde uyarlanma çabası ve paradigmanın adâlet kavramı üzerindeki dramatik etkisini incelemek adına kaleme alınmış bu makalede Aristoteles’ten ilham olunan bir erdemin Nasîruddin Tûsî, Kınalızâde Ali ve Alasdair MacIntyre’ın düşünce dünyalarındaki karşılıkları açıklanmaya çalışılmıştır. Tûsî ve Kınalızâde’nin erdemleri İslâm ahlâkına adaptasyon biçimleri ile MacIntyre’ın “erdem ahlâkına dönüş”ünün imkânı ve günümüz değerlerinin, Aristoteles’in erdemleri ile aynı potada eritmenin ne derecede mümkün olduğu sorgulanmıştır.<

Keywords
Nasîruddin Tûsî, Kınalızâde Ali, Alasdair MacIntyre, Aristoteles, erdem ahlâkı, adalet.

Abstract
In this article, which is written in order to study the treatments of the virtue-oriented ethics concern of the Ancient Age into various cultures, geographies and eras, and the dramatic impact of the paradigm on the concept of justice, the analogy between the virtue inherited from Aristotle and the way of thinking of Nasîruddin Tusî, Kınalızâde Ali and Alasdair MacIntyre. It is questioned that how Tusî and Kınalızâde adapted the virtues into Islamic ethics and possibilities of “re-adoption of the virtue ethics” of MacIntyre; and what it is possible to melt the contemporary and Aristotelian virtues into one pot. <

Keywords
Nasir al-Din al-Tusi, Kınalızade Ali, Alasdair MacIntyre, Aristotle, virtue ethics, justice.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri