Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Spinoza'nın Teolojik-Politik İnceleme’sinin Felsefî ve Teolojik Bağlamda Okunuşu Üzerine
(On Reading of Spinoza's Theological-Political Treatise in Philosophical and Theological Context )

Author : M. Kazım Arıcan    
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2:1
Page : 17-44
    


Summary
Spinoza’nın hem kendi zihniyetindeki dinî ya da teolojik arkaplan hem de eserlerindeki dinî ve felsefî arkaplan göz ardı edilmediği zaman, ancak onun sağlıklı anlaşılması ve algılanması söz konusu olacaktır. Felsefe tarihinde dinî, teolojik ve felsefî anlayışı açısından en tartışmalı filozoflarından birisi olan Spinoza, özellikle Teolojik-Politik İnceleme adlı eseri doğru okunduğu ve algılandığı takdirde, ona atfedilen birçok yanlış anlaşılma ortadan kalkacaktır. İşte bu makalemizde, Spinoza’nın tüm felsefesinin en doğru ve sağlıklı anlaşılmasına katkı sağlayacak dinî ve felsefî karakterli söz konusu eserinin okunuşunda ve anlaşılmasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalara işaret edeceğiz. <

Keywords
Spinoza, Teolojik-Politik İnceleme, vahiy, mucize, peygamberlik.

Abstract
When both religious or theological background in Spinoza’s own thought and philosophical or theological background in his writings is not ignored, just then it can be a matter of understanding and perception him healthily. Spinoza is one of the most controversial philosophers in terms of religious, theological and philosophical understanding in the history of philosophy, and as long as to be read and perceived correctly his work Theological-Political Treatise, there will go away lots of misunderstanding attributed to him. Here in this paper, we will point out the significant points to take into account on reading and understanding of the aforementioned treligious and philosophical work which to contribute to understanding of Spinoza’s philosophy entirely in truest and health.<

Keywords
Spinoza, Theological-Political Treatise, revelation, miracle, prophecy.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri