Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Rousseau’nun Eğitim Felsefesinde Özgürlük ve Bağlılık Arasındaki İlişki
(The Relation between Liberty and Dependence in Rousseau’s Philosophy of Education )

Author : Ismahan Özdemir    
Type :
Printing Year : 2012
Number : 2:2
Page : 67-83
    


Summary
Bu makalede, Rousseau’nun eğitim düşüncesinde yer alan özgürlük ve bağımlılık kavramları arasındaki çelişki irdelenmektedir. Rousseau doğası gereği iyi olan insanın toplumsal kurumlar tarafından bozulduğunu öne sürmekte ve iyi bir birey yetiştirmenin yöntemini aramaktadır. Ancak onun yöntem arayışında göz ardı ettiği konu eğitimci ve öğrenci arasındaki ilişkidir. Özgür ve iyi bir birey yetiştirmek isteyen Rousseau, öğrencisini toplumsallaşma sürecinde kazanıldığını iddia ettiği kölelik bağlarından kurtaramamaktadır. Bu çalışmada Rousseau’nun eğitim modelinin bu yönü açıklanacaktır.<

Keywords
Rousseau, eğitim, özgürlük, bağımlılık, toplum.

Abstract
In this paper, the contradiction between freedom and dependence which are the concept included within philosophy of education of Rousseau will be examined. Rousseau asserts that humans who are inherently good are corrupted by the social institutions and seeks for a method of bringing up a good person. However the issue which he ignores while seeking for a method is the relation between tutor and pupil. Rousseau who intends to bring up free and good person cannot save the pupil from the bonds of slavery which he asserts to be adopted in the process of socialization. This side of Rousseau’s educational model will be explained in this study. <

Keywords
Rousseau, education, freedom, dependence, society.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri