Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Schools of Islamic Philosophy in Melāyē Jizīrī’s Dīwān
(Melâyê Cizîrî'nin Dîvân'ında İslam Felsefe Okulları )

Author : Mehmet Nesim Doru    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:2
Page : 19-39
    


Summary
Molla Ahmed el-Cezeri 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın ortaları arasında yaşamış bir İslam düşünürüdür. Dîvân adlı eseri Kürtçe (Kurmanci) dilinde yazılmıştır. Bir çok Kürt alim, şair ve bilgin Cezerî'nin etkisinde kalmıştır. Bu çerçevede, onun eseri yüzyıllar boyunca Kürt medreseleri ve tekkelerinde neredeyse kutsal bir metin olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, Dîvân'ın İslam felsefesi ekolleri ile ilişkisini analiz etmektir. Başka bir ifadeyle bu çalışma Cezerî'nin İslam felsefesinin Meşşâî, Işrâkî ve sûfî ekollerine yaklaşımını ele almaktadır.

Keywords
Melayê Cizîrî, Dîvân, İslam felsefesi, İşrâk felsefesi, tasavvuf felsefesi.

Abstract
Melaye Jiziri (Mullah Ahmad al-Jazari) is a Muslim thinker who lived between the end of 16th century and the middle of 17th century. His work, Diwan, is written in Kurdish (Kurmanji dialect) language. Many Kurdish scholars, poets and wises were under the influence of al-Jiziri. In that respect, his work was examinated in Kurdish madrasahs and lodges, almost as a holy text, throughout centuries. The aim of this work is to explore the ways in which his Diwan intersects with school of Islamic philosophy. In other words this work is restricted to dealing with Mela's approach to Peripatetic, illuminationism and Sufism, which are well-known schools of Islamic philosophy

Keywords
Melaye Jiziri, Diwan, Islamic philosophy, illuminationis, sufism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri