Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


The Theories of Meaning and Some Reasons for Combining Them in Stainton’s Philosophy of Language
(Stainton Açısından Dil Felsefesindeki Anlam Kuramları ve Bunların Uzlaştırılması )

Author : Mustafa Yeşil    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 01-16
    


Summary
Stainton mentions there are three different meaning theories giving directions to the linguistic studies and claims none of them can fit well with actual linguistic practice as a whole. As a matter of course, what prompts him to this criticism is that he identifies some strong reasons to combine the theories of meaning. What we try to do here is to classify some basic reasons he focuses on and discuss how his theory works both in terms of explaining what a language, linguistic item, meaning are and in terms of describing the ontological

Keywords
Language, philosophy of language, linguistic item, linguistic practice, theories of meaning.

Abstract
Stainton dilbilim çalışmalarına yön veren üç farklı anlam kuramının mevcudiyetinden bahsetmekte ve bu kuramlardan hiç birisinin dilbilimsel uygulamayı bir bütün olarak ifade edemeyeceğini iddia etmektedir. Aslında onu bu türden bir eleştiri sürecine yönelten şey anlam kuramlarını uzlaştırmaya yönelik bazı kuvvetli gerekçeler ortaya koymasıdır. Bu çalışmada yapmak istediğimiz şey Stainton’ın yoğunlaştığı bazı gerekçeleri tasnif etmek ve onun kuramının işlev biçimini hem dilin, dilbilimsel aygıtın ve anlamın ne olduğunu izah etme bakımından hem de dilbilimin konu edindiği ontolojik çeşitliliğin tasviri bakımından sorgulamaktır.

Keywords
Dil, dil felsefesi, dilbilimsel aygıt, dilbilimsel uygulama, anlam kuramları.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :MC Reklam Basın ve Yayıncılık, Eymir Mah. M.Golu Cad. L5-3 Golbasi, Ankara, TURKEY
Telephone :+90-312-596-45-92 Fax :+90-312-596-45-92
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri