Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mantıkçı Pozitivizmden Sofistike Yanlışlamacılığa Sınır Çizme Sorununun Kavranışı
(The Conception of Demarcation Problem From Logical Positivism to Sophisticated Falsificationism )

Author : Mehmet Ali Sarı    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 7:1
Page : 01-21
    


Summary
Bu çalışmada Mantıkçı Pozitivizm, Popper, Duhem ve Lakatos’un bilim anlayışları, sınır çizme sorununu nasıl tanımladıkları ve cevapladıkları bakımından ele alınacaktır. Sınır çizme sorununa tamamen karşıt çözümler ileri süren anlayışların, sonuçta, bilim için bir takım genel ilke ve kuralları ifade eden bir rasyonaliteyi benimsemeleri bakımından birbirlerine yakın oldukları ifade edilecektir. Bilim için öngörülen bu rasyonalitenin yüzeysel olarak farklı olduğu temelde ise yakın olduğu iddia edilecektir.

Keywords
Doğrulama, Bilimsel İlerleme, sınır çizme problemi, teori seçimi, yanlışlama.

Abstract
In this study, logical positivism, Popper, Duhem and Lakatos’ understandings of science will be discussed in terms of how they define demarcation problem and their answers the mentioned problem. Their ideas regarding demarcation problem indeed are very close to each other in spite of the fact that they seem to offer opposite solutions since they adopt a scientific rationality in terms of expressing general principles and rules. It will be claimed that this rationality prescribed for science to be different superficially and basically very connected.

Keywords
Verification, scientific progress, demarcation problem, theory choice, falsification.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. Ve Tic.Ltd. Şti. Fırat Teknokent ARGE 2 Çaydaçıra Mah. Hacı Ömer Bilginoğlu Cd. No : 67/Z-4 ELAZIĞ
Telephone :08503055523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri