Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkçağ Yunan Düşüncesinde Dinsizlik Suçlaması ve Arkaplanı
(Accusation of Atheism in Ancient Greek Thought and Its Background )

Author : Yakup Akyüz    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6:1
Page : 235-250
    


Summary
Yunan düşüncesinde dinsizlik suçlaması sık karşılaşılan bir olaydır. Düşüncenin bakışı doğa düşüncesine yönelmesi ile mitsel düşünce bırakılarak rasyonel olarak doğa temellendirilmek istenmiştir. Bu andan itibaren de filozofların düşüncelerine dinsizlik suçlaması yöneltilmiştir. Mitsel tanrıları eleştirmenin kanunen suç sayılması ile de Protagoras, Sokrates, Aristoteles vb. filozoflar dinsizlikle suçlanmış ve kanunen cezalandırılmıştır. Suçlamaların arka planındaki en temel olgu sosyolojik ve siyasal sebepler olarak dikkat çekmektedir.

Keywords
Dinsizlik, Tanrı, Atina, Sofistler, Sokrates, Aristoteles.

Abstract
Accusation of atheism is a phenomenon common in Greek thought. Universe were asked to justify it rationally together with the nature of research. From this moment the thought of the philosopher was also addressed accusations of atheism. Protagoras, Socrates, Aristotle and so on. philosophers were accused of atheism and was punished by law together mythical gods with the criminalization of critics philosophers. The basic facts of the charges in the background stands out as a sociological and political reasons.

Keywords
Atheism, God, Athens, Sophists, Socrates, Aristotle.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :MC Reklam Basın ve Yayıncılık, Eymir Mah. M.Golu Cad. L5-3 Golbasi, Ankara, TURKEY
Telephone :+90-312-596-45-92 Fax :+90-312-596-45-92
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri