Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hegel, Öznellik ve Metafizik: Heideggerci Bir Yorum
(Hegel, Subjectivity, and Metaphysics: A Heideggerean Interpretation )

Author : Sean Castleberry   Çeviren  Şevki Işıklı & Enes Abanoz
Type :
Printing Year : 2015
Number : 5:2
Page : 251-265
    


Summary
Bu makalenin amacı Martin Heidegger’in metafizik eleştirisini ve G.W.F. Hegel’in düşüncelerinin yorumunu açımlamaktır. Bu açımlama Hegel’in öznellik, dikatomi ve öz-bilinç kavramları üzerine Heidegger görüşlerinin bir tartışmasını içerecektir. Mücmel bir makale sunabilme uğruna, Heidegger’in Hegel’le ilgili yalnızca birkaç büyük metnini sunacağım. Bu makaledeki çözümlenen en özsel metinlerden ikisi, Heidegger’in son dönemlerine aittir. Bu metinler, “Four Seminars” ve “The Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics”i içerir. En önemli mesele, Heidegger’in, Hegel’in düşünme [biçiminde] bulduğu temel ikilemi göstermek olacaktır. Her ne kadar metafiziği en üst erişime ulaştırmış olsa Hegel’in metafiziğin temellerini gösterme yeteneği, onun öz dolanıklılığı öznelliğin tarihinde olduğundan hâlâ eksiktir.<

Keywords
Hegel, Heidegger, metafizik, ontoloji, onto-teo-lojik düşünme, öz-bilinç.

Abstract
The goal of this essay is to explicate Martin Heidegger’s metaphysical critique and interpretation of G.W.F. Hegel’s thought. This explication will include a discussion of Heidegger’s view on Hegel’s conceptions of subjectivity, dichotomy, and self-consciousness. For the sake of presenting a concise essay, I will present only a few of Heidegger’s major texts concerning Hegel. Two of the most essential texts analyzed in this essay are from Heidegger’s later years. These texts include the Four Seminars and “The Onto-Theo-Logical Constitution of Metaphysics.” The most important issue will be to demonstrate the fundamental dilemma that Heidegger finds in the thinking of Hegel. Though Hegel brings metaphysics to its highest achievement, Hegel still lacks the ability to demonstrate the grounds of metaphysics because of his own entanglement in the history of subjectivity.<

Keywords
Hegel, Heidegger, metaphysics, ontology, onto-theo-logical thinking, self-consciousness.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri