Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cogitata Metaphysica’nın II. Kısmı ve Spınoza’nın Sıfat Teorisi Açısından Önemi
(Part II of Cogitata Metaphysica and Its Importance in terms of Spinoza’s Theory of Attributes )

Author : Yakup Kalın    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 515-536
    


Summary
Spinoza 1663 yılında, Casearius için Descartes Felsefesinin İlkeleri’ni (PPC) kaleme alır. Çalışmanın “Önsöz”ünü kaleme alan L. Meyer, Spinoza’nın, Descartes’ın fikirlerini olduğu gibi aktardığını, onlar üzerinde tasarrufta bulunmadığını ifade eder. Bu ifadesine rağmen eserin kimi yerlerinde Descartes’ın hiç ele almadığı konuları eklemek zorunda kaldığından da bahseder. Önsöz yazarının bu tutarsızlığı, okurun, eseri nasıl okuması gerektiği hususunda bir belirsizlik yaratmaktadır. Bu türden belirsizliklerin çözümü, eserin tamamının ve “Ek”i olan Cogitata Metaphysica’nın (CM), Descartes’ın ilgili eseri ile birlikte okunmasını gerektirir. Böylece eserde Descartes düşüncesinin ne düzeyde içerildiği ya da Spinoza’nın Descartes düşüncesinden saparak kendi fikirlerini sunup sunmadığı tespit edilebilir. Bu doğrultuda çalışmamızı sadece CM’nin ikinci kısmının ilk dokuz maddesini içerik analizi yöntemiyle incelemek üzere sınırlandırdık. Çünkü CM II’nin Tanrısal sıfatlara ilişkin bölümü, sıfatların geleneksel teolojilerden Descartes düşüncesine geçişinin ve bunun, Spinoza tarafından alımlanma ve dönüştürüm biçimlerinin göstergesi olması nedeniyle değerlidir. Bu çerçevede eserin ilgili kısmındaki düşüncelerin genel olarak Spinoza metafiziği, özel olarak ise onun sıfat teorisi açısından önemini araştırdık.

Keywords
Cogitata Metaphysica, sıfat, tavır, yer kaplama, düşünce, hayat, akıl, irade, kudret.

Abstract
In 1663, Spinoza wrote Descartes’ Principles of Philosophy (PPC) for Casearius. In his foreword for the work, L. Meyer writes that Spinoza transferred Descartes’ ideas directly and didn’t make any changes. Despite this comment, he also writes that Spinoza had to make additions on issues that Descartes never discussed. This inconsistency of the foreword author creates ambiguity about how readers should read the work. In order to resolve such ambiguities, the entire work and its appendix Cogitata Metaphysica (CM) should be read along with Descartes’ related work, In this way, it is possible to determine the extent to which Descartes’ ideas are contained in the work or whether Spinoza presents his own ideas deviating from Descartes’ thoughts. To this end, we limited the present study to examine only the first nine chapters of the second part of CM using content analysis. Because the “Part II” of CM, on the divine attributes is valuable because it is an indication of the transition of attributes from traditional theologies to Descartes' thought and the way it is received and transformed by Spinoza. In this framework, we studied this part of the work in terms of the metaphysics of Spinoza generally, and the theory of attributes specifically.

Keywords
Cogitata Metaphysica, attribute, mode, extension, thought, life, understanding, will, power.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri