Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nietzsche’de Eleştirinin Bir Formu Olarak Üslup
(Style as a Form of Criticism in Nietzsche )

Author : İbrahim Günaydın    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 393-415
    


Summary
Nietzsche’de üslup eleştirel düşüncesinin dile getirilişinde sadece bir araç değil, aynı zamanda bu düşüncenin somut bir parçasıdır. Bu çalışmada ilk olarak bazı düşünürlerin Nietzsche’nin üslubuna dair görüşleri eleştirel bir şekilde aktarılmaya çalışılacaktır. Sonrasında Nietzsche’nin perspektivizm fikri üzerinden onun üslubu incelenecektir. Akabinde Nietzsche’nin varoluşçuluğunda bazı öne çıkan fikirler dile getirilecektir. Nitekim Nietzsche’de üslup eleştirel varoluşçu bilincin bir eylemi olarak kendisini sunmaktadır. Makalenin sonunda, eleştirinin bir formu olarak üslubun kendisinin aslında Nietzsche düşüncesinde, yaşamı Evetlemenin kendisi olduğu gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Nietzsche, üslup, eleştiri, varoluşçuluk, perspektivizm.

Abstract
For Nietzsche, style is not only a tool for expressing critical thought but also a substantial part of this thought. In this study, firstly, the views of some thinkers on Nietzsche’s style will be tried to be critically conveyed. Afterward, his style will be examined through Nietzsche’s idea of perspectivism. Subsequently, some prominent ideas in Nietzsche’s existentialism will be expressed. As a matter of fact, the style in Nietzsche presents himself as an act of critical existential consciousness. At the end of the article, it will be tried to show that the style itself, as a form of criticism, is actually the affirmation of life in Nietzsche’s thought.

Keywords
Nietzsche, style, criticism, existentialism, perspectivism.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri