Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Augustinus’un De Bono Coniugali (Evliliğin Yararı Üzerine) Adlı Eseri Üzerine Bir Değerlendirme
(An Evaluation of Augustine’s De Bono Coniugali (On the Good of Marriage) )

Author : Ekin Kaynak Iltar  & Rabia Akçoru & Sevgi Arkılıç Songören  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 417-436
    


Summary
Patristik felsefenin ve Hristiyanlığın en önemli temsilcilerinden Augustinus “ilk evlilik teologu” olarak da anılmaktadır. Manastırcılıkla birlikte Hristiyanlığın en önemli unsurlarından biri haline gelen cinsel ilişkiden uzak durma eylemi bir ideal olarak sunulduğunda bu durum evliliği idealin karşıtı, kötünün iyisi yapmaktadır. Ancak evlilik Tanrı’nın insanı yarattığında tasarladığı bir birlikteliktir ve Tanrı’nın emridir. Bu çelişkiden yola çıkan Augustinus De Bono Coniugali adlı eserinde evliliğin kendiliğinden sahip olduğu iyileri açıklamaktadır. Augustinus’un söz konusu eseri çalışmamızın odak noktasını oluşturmaktadır. Ancak eserdeki düşüncelerin inşasında olası katkılarından dolayı Roma Hukuku ve kültüründe evlilik uygulamaları, pagan felsefesinde evlilik ile İsa ve Yeni Ahit uyarınca evlilik ele alınacaktır. Devamında yazılış amacı başta olmak üzere eserle ilgili önemli bilgiler aktarıldıktan sonra Augustinus’un görüşleri, içinde bulunduğu kültürün gerek hukuksal gerek felsefi gerekse de dinsel boyutlarıyla karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

Keywords
Augustinus, kilise babaları, patristik felsefe, Hristiyanlık, De Bono Coniugali, evlilik.

Abstract
Being one of the most important representatives of the Patristic philosophy and Christianity, St. Augustine is also known as “the first theologian of marriage”. When abstinence from sexual intercourse, which became one of the most important elements of Christianity along with monasticism, is presented as an ideal, this makes marriage the opposite of an ideal and the lesser evil. However, marriage is a union planned by God upon creating the human being and is one of God’s commands. St. Augustine explains the good in the marriage itself in his work titled De Bono Coniugali based on this contradiction. St. Augustine’s aforementioned work constitutes our paper’s focus. Yet, the marriage practices in Roman law and culture, the marriage according to the pagan philosophy, and the marriage in accordance with Jesus and the New Testament will be discussed due to their probable contributions to the formation of the thoughts presented in the work. After giving the important information concerning the work, such as its purpose of it, St. Augustine’s arguments will be evaluated within the scope of his culture’s law, philosophical tradition, and religion.

Keywords
Augustine, Church fathers, patristic philosophy, Christianity, De Bono Coniugali, marriage.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri