Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hegel'in Özdeşlik Meselesi
(Hegel on Identity Problem )

Author : Erdem Baykal  & Sadık Erol Er  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1315-1354
    


Summary
Hegel'in özdeşlik sorununu ele alan bu yazımızda, amacımız Heglci özdeşlik düşüncesinin somut bir problemle, yaşam ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktır. Hegel için özdeşlik ilk olarak Kavram ile ardından ise dolaysız idea olarak yaşam ile anlaşılabilir. Bu amaçla Hegel'in Mantık Bilimi'nde Kavram, Nesnellik ve idea bölümlerine odaklandık. Ama bundan önce Öz bölümündeki Özdeşlik tartışması üzerine durduk ve burada özdeşliğin öz-görünüş ilişkisi içinde saltık bir birlik çabası olarak ortaya çıktığını vurguladık. Bu şekilde, temelde özdeşliğin bir birlik sağlama meselesi olduğunu vurguadık ve bu birliğin en tam şekilde yaşam ideasında gerçekleştiğini belirttik. En son olarak ise özdeşliğin Hegelci tanımı olarak sunulan özdeşlik ve farkın özdeşliği tanımının yeterli olup olmadığını sorguladık.

Keywords
Hegel, özdeşlik, yaşam, kavram, Alman idealizmi, Kant.

Abstract
In this article, which deals with Hegel's identity problem, we aim to reveal that the Hegelian idea of identity is related to a concrete problem, life. For Hegel, identity can be understood first with the Concept and then with life as the immediate Idea. For this purpose, we focused on Concept, Objectivity and Idea sections in Hegel's Science of Logic. But before that, we focused on the Identity discussion in the Essence section and emphasized that identity emerges as an effort for absolute unity in the essence-appearance relationship. In this way, we have emphasized that basically identity is a matter of providing unity, and we have stated that this unity is most fully realized in the idea of life. Finally, we questioned whether the definition of Hegelian identity as the identity of identity and difference is the real Hegelian identity thesis.

Keywords
Hegel, identity, life, concept, German idealism, Kant.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri