Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Meydana Getirme ve Meydan Okuma: Heidegger Felsefesinde Teknolojinin Geleneksel ve Modern Yüzleri
(Bringing-Forth and Challenging: The Traditional and Modern Faces of Technology in Heidegger’s Philosophy )

Author : Özgür Aktok    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1027-1044
    


Summary
Heidegger’e göre, modern-öncesi geleneksel teknik, bir meydana-getirme (Hervorbringen) yoluyla varolanları açığa çıkarırken, modern teknik bir meydan-okuma (Herausforderung) üzerinden onlarla ilişkilenmektedir. Bu ayrım bağlamında, Heidegger, poiesis’i Almancaya Hervorbringen olarak çevirerek physis’i de, tékhne’yi de, poiesis’in iki farklı ortaya çıkma biçimi olarak yorumlarken, bir yandan da bu ikisini de modern teknikle bağdaşmaz varlık biçimleri olarak ortaya koyar. Bu makale öncelikle, “meydana getirme” ile “meydan okumak” arasındaki ayrımın Türkçenin kendi dilsel imkânları dâhilinde nasıl anlaşılması gerektiğini, felsefi olarak temel olan Almanca ile Türkçe kelimeler arasında sıkı kavramsal ilişkiler kurmak yoluyla açıklığa kavuşturmakta, daha sonra “meydana getirmek” ile “meydan okumak” arasındaki karşıtlığı geleneksel tekniğin bir örneği olan su değirmeni ile modern tekniğin bir örneği olan hidroelektrik santrali karşılaştırarak somutlaştırmakta ve son olarak, bu somut karşıtlık ışığında, tékhne ile physis’in Heidegger tarafından poiesis alanında görülürken, modern tekniğin neden bu alandan dışlandığı sorusuna bir yanıt önermektedir.

Keywords
Heidegger, ontoloji, teknik, teknoloji, geleneksel, modern.

Abstract
According to Heidegger, the traditional pre-modern technology uncovers beings through a bringing-forth (Hervorbringen) whereas modern technology relates to them through a challenge (Herausfordern). In the context of this distinction, while Heidegger translates poiesis into German as Hervorbringen and interpreting both physis and téchne as two different ways of poiesis, he also presents these two ways of Being as incompatible with modern technology. First, this paper shows how the distinction between “challenging” and “bringing-forth” should be understood within the linguistic possibilities of Turkish, by establishing a close conceptual relationship between philosophically basic German and Turkish words; second, it concretizes the contrast between bringing-forth and challenging by comparing water mill as an example of traditional technology and hydroelectric power plant as an example of modern technology; and third, in the light of this concrete contrast, it proposes an answer to the question why physis and téchne are seen by Heidegger within the sphere of poiesis while modern technology is excluded from this sphere.

Keywords
Heidegger, ontology, technique, technology, traditional, modern.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri