Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Riemann’ın Geometri Felsefesinde Uzay Görüsünün Yeri Var mı?
(Is There Any Room for Spatial Intuition in Riemann’s Philosophy of Geometry? )

Author : Dinçer Çevik    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 5:1
Page : 81-94
    


Summary
Riemann’ın ünlü Habilitationsvortrag’ında mekana ilişkin felsefe, matematik ve fizik açısından son derece önemli tespitlerde bulunmuştur. Riemann’ın Matematik alanındaki önemi onaylanmış olmasına ve geometrisinin önemi ve etkileri felsefeciler tarafından çalışılmış olmasına rağmen aynı şeylerin O’nun geometri felsefesi için geçerli olduğunu söyleyemeyiz. Kısmen, bu makale bu motivasyon temelinde oluşturulmuştur. Habilitationsvortrag’ında Riemann kendi zamanına kadar süregelmiş yaklaşımları bir kenara bırakarak yeni fikirler ve yaklaşımlar geliştirmiştir. Riemann’a göre Öklidyen geometri, uzayın bir teorisini kurmak için ilginç bir öneri ortaya koymasına rağmen, aslında uzay kavramı ile Öklidyen geometrinin aksiyomları arasında a priori bir bağlantı yoktur. Ona göre Öklidyen geometrinin merkezi kavramları düşünülebilir her geometri sisteminin parçası olmak zorunda değildir. Yani, Öklidyen geometrinin temel kavramlarının kurulabilecek tüm geometri sistemleri için zorunlu olduğu düşünülmemelidir. Riemann doğayı iç yapısının perspektifinden hareketle tanımlamaya çalışmıştır. Bu tarz bir girişim geometri ve uzayın doğasının heterojen bir yaklaşımla ele alınmasını gerektirir. <

Keywords
Kant, Riemann, manifold, uzay görüsü, mekan.

Abstract
In his famous Habilitationsvortrag Riemann underlines important points on the very nature of space with respect to philosophy, mathematics, and physics. Although Riemann’s greatness in mathematics has been well acknowledged, and the importance and implications of his geometry studied widely by philosophers, the same does not seem to be true of his philosophy of geometry. In part, this paper is motivated by this very fact. In his Habilita-tionsvortrag Riemann sets aside the usual approaches that had been taken until then, and instead tries out new ideas and approaches. Riemann thought that while Euclidean geometry made an interesting proposal for the construction of a theory of space, there was in fact no a priori connection between the concept of space and the axioms of Euclidean geometry. He argued, then, that the fundamental concepts central to Euclidean geometry do not have to be part of every system of geometry imaginable. That is, the fundamental concepts of Euclidean geometry should not be thought of as necessary for the construction of all possible systems of geometry. Riemann wanted to depict nature from the perspective of its inner structures and one aspect of this endeavor entailed questioning the nature of space and geometry from heterogeneous points.<

Keywords
Kant, Riemann, manifold, spatial intuition, space.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri