Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


A Brief Account of the Relation between Prudence and Decision in Aristotle’s Nicomachean Ethics
(Aristoteles’in Nikomakhos’a Etik Eserinde Karar ve Basiret Arasındaki İlişkinin Kısa Bir İzahı )

Author : Yakup Hamdioğlu    
Type :
Printing Year : 2015
Number : 5:1
Page : 95-103
    


Summary
Aristotle’s ethical theory tells us how happiness gives shape to the human life. Happiness containing within itself the effort toward the end especially manifests itself in using the tools, which will enable us to acquire our ultimate end, skillfully. This study aims to give a brief account of how the relationship between prudence and decision, which correspond to two of these tools, is established in his Nicomachean Ethics for understanding the conceptual framework of his moral philosophy.<

Keywords
Aristotle, Nicomachean Ethics, ecision, prudence, happiness, virtue, soul.

Abstract
Aristoteles’in ahlak teorisi bize mutluluğun insan hayatını nasıl şekillendirdiğini anlatır. Amaca doğru hareket etme çabasını içerisinde barındıran mutluluk, özellikle nihai amacımızı elde etmemizi sağlayacak araçların ustalıkla kullanımında kendini gösterecektir. Bu çalışma Aristoteles’in ahlak felsefesinin kavramsal çerçevesini anlamak adına, bu araçlardan ikisine karşılık gelen basiret ile karar arasındaki ilişkiyi onun Nikomakhos’a Etik adlı eserinde nasıl temellendirdiğinin kısa bir izahını vermeyi amaçlamaktadır.<

Keywords
Aristoteles, Nikomakhos'a Etik, karar, basiret, mutluluk, erdem, ruh.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri