Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Matematik Felsefesi Bakımından Matematik Nesnelerin Modellenmesi Üzerine
(On Modeling of the Mathematical Objects from the Philosophy of Mathematics )

Author : Vatan Karakaya    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:3
Page : 1143-1155
    


Summary
Matematik nesnelerin beş duyuya kapalı ve zihinsel varlıklar olduğu matematik felsefecilerinin çoğunluğu tarafından ortak kabul görmektedir. Ancak duyulara kapalı ve zihinsel bir varlık olan matematiksel bilginin duyulur dünyada bu denli etkili oluşu da yine düşünce tarihi boyunca tartışılmıştır. Bu çalışmada, duyulur cisim dünyasının nesnelerinin soyut matematik nesneleri açıklamak için nasıl model olarak kullanıldığı incelenecektir. Bu modellemeyi anlaşılır kılmak için bazı filozofların görüşlerinden faydalanılarak matematiksel nesneler olan sayı ve geometrik cisim kavramları üzerinden zihinsel ve duyulur olmanın ilişkisi açıklanacaktır. Yine modelleme ilişkisini daha iyi ifade etmek için günlük hayattan seçilen bir örnek olay üzerinden matematiksel bir kavram olan türev iki yönlü olarak incelenecektir. Türev örneğiyle birlikte hem somuttan soyuta hem de soyuttan somuta düşünme süreci örneklenecektir. Bu düşünce süreci açıklanırken, beş duyunun algıladığı cisim bilgisinin nasıl bir zihinsel varlık bilgiye dönüştüğü açıklanmaya çalışılacaktır. Zihinsel ve duyulur olmak arasındaki ilişki tarihte kelam geleneğinin kullandığı bir metodun örneklenmesiyle daha anlaşılır kılınmaya çalışılacaktır. Zikrettiğimiz tartışmaların metafiziksel bilgi ve matematiksel bilgi arasındaki ilişkiye vereceği muhtemel katkıya kısaca değinilerek çalışma sonlandırılmıştır.

Keywords
Matematik nesneler, sayma, ölçme, duyulur âlem, düşünülür âlem, türev, modelleme.

Abstract
It has been accepted by most of the philosophers of mathematics that mathematical objects are abstract beings and closed to the five senses. However, although mathematical knowledge is closed to the senses as being an abstract entity, it is nevertheless so effective in the sensible world. In this study, it will be examined how the objects of the sensible real world are used as models to explain abstract mathematical objects. To make this modeling understandable, the relationship between abstract and sensible will be explained through mathematical objects like the concepts of number and geometric object, by making use of the views of some philosophers. Again, in order to better express the modeling relationship, the derivative, which is a mathematical concept, will be examined in two ways with an example from daily life. With the derivative example, both the concrete to abstract and the abstract to concrete thinking process will be tried to be exemplified. While explaining this thought process, it will be tried to explain how the information from an object perceived by the five senses transforms into information related to the abstract entity. The relationship between abstract and sensible will be tried to be made more understandable by exemplifying a method used by the tradition of kalam in history. The study will be concluded by briefly mentioning the possible contribution of the discussions we have mentioned to the relationship between metaphysical knowledge and mathematical knowledge.

Keywords
Mathematical objects, counting, measuring, noumenon, phenomenon, derivative, modeling.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri