Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Desert of the 'Real': The Concept of 'Simulation' in e-Games and Baudrillard
('Gerçeklik' Çölü: E-Oyunlarda 'Simülasyon' Kavramı ve Baudrillard )

Author : Barış Şentuna    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 12:2
Page : 497-514
    


Summary
Simulasyon kavramı sadece spor felsefesi için değil genel olarak felsefe için anlaşılması zor bir kavramdır. Bu makalede, bildiğimiz gibi gerçeklik ve simülasyon arasındaki sınırları sorgulayan Jean Baudrillard’ın simülasyon kuramı üzerine düşünceleri, e-oyunlar ve e-sporlar içerisindeki gerçeklik ve simülasyon kavramları üzerine çalışan çağdaş spor felsefecilerinin düşünceleri ile birlikte incelenmeye çalışılacaktır. Bu analiz için bu makale dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm spor felsefecilerinin genel düşüncelerini ve tartıştıkları konuları incelemektedir. İkinci bölüm oyuncuların bakış açılarını incelemektedir ve bu bakış açılarını bir argüman haline getirmeye çalışmaktadır. Üçüncü bölüm Baudrillard’ın düşünceleri üzerine kuruludur. Son bölüm ise, genel argümandan elde edilen sonuçlar ve ileride arttırılmış gerçeklik kavramının oyunları nasıl etkileyeceği çıkarımlarını içermektedir.

Keywords
E-sporlar, e-oyunlar, spor felsefesi, spor sosyolojisi, Baudrillard.

Abstract
Simulation is a difficult concept to tackle not only for sports philosophy but also for philosophy in general. In this article, the ideas about the discourse of simulation by Jean Baudrillard who questioned the boundaries between reality and simulation as we know it, are analyzed comparatively with the texts of contemporary sports philosophers, the roots in this regard, the ideas within reality and hyper-reality in simulations via eGames and eSports are examined. For this analysis, this paper is made up of four main parts. The first section examines mainstream views held and themes discussed by sports philosophers. The second one brings to bear the issue the point of view of gamers, tries to put a viewpoint of gamers into an argument. The third section as alluded to focuses on Baudrillard’s ideas. The final section is based on conclusions driven by the main argument and how Augmented Reality will affect the future of games.

Keywords
E-sports, e-games, philosophy of sports, sociology of sports, Baudrillard.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri