Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Gettier Durumlarının ve Lehrer ile Paxson’ın Bazı Örneklerinin Doğal Türetim Yöntemi Açısından İncelenmesi
(Investigation of Gettier Cases and Some Examples of Lehrer and Paxson in terms of Natural Deduction Method )

Author : Fikret Osman    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 521-531
    


Summary
Bu çalışmada; Edmund L. Gettier’in üç unsurlu bilgi anlayışının eksikliğine dikkatimizi çekmek için iki durumu ele aldığı “Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç Bilgi Midir?” adlı makalesindeki örnekler ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik dört unsurlu bilgi anlayışlarından birini savunan Keith Lehrer ile Thomas Paxson’ın “Bilgi: Sarsılmaz Gerekçelendirilmiş Doğru İnanç” adlı makalelerinde yer alan bazı örnekler üzerinde durulacaktır. İlk olarak söz konusu bu makalelerdeki örneklerin ne tür birer doğal türetim oldukları belirlenmeye; daha sonra da bu türetimlerin doğrudan ve dolaylı kanıtlama yöntemleri kullanılarak geçerli olup olmadıkları gösterilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Gettier, Lehrer, Paxson, doğal türetim, doğrudan kanıtlama, dolaylı kanıtlama.

Abstract
This study will focus on the examples in Edmund L. Gettier’s article titled “Is Justified True Belief Knowledge?”, which addresses two cases to draw our attention to the lack of a tripartite conception of knowledge, and on some examples in the article titled with “Knowledge: Undefeated Justified True Belief” by Keith Lehrer and Thomas Paxson who advocate one of the quadripartite conceptions of knowledge to overcome these shortcomings. Firstly, this study will try to determine what kind of natural deduction the examples in these articles are, then show whether these deductions are valid by using direct and indirect proving methods.

Keywords
Gettier, Lehrer, Paxson, natural deduction, direct proving, indirect proving.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri