Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Galen’de Ahlakın Değişmesinin İmkânı
(The Possibility of the Change of Character Traits in Galen )

Author : Emre Çeliker    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 11:2
Page : 859-876
    


Summary
Galen’in ahlak anlayışında bir yandan Platon’un üç kısımlı ruh anlayışı, bir yandan da Hipokrat’ın mizaç teorisinin etkili olduğu söylenebilir. Bu açıdan dönemin etkili felsefi ve tıbbi geleneklerinin bir nevi terkibini sunan Galen, fizikalist psikoloji anlayışıyla ise geleneğin dışında yer almaktadır. Ruhun yetilerini bedenin mizacına tabi olarak gören Galen, ruhun sağaltımı anlamına gelen ahlak konusunda çoğunlukla determinist bir anlayış sergilemektedir. Bunun nedeni tabii ve fiziksel yapının değiştirilmesinin zor olmasıdır. Öte yandan hem bir hekim hem de “felsefi terapist” olarak adlandırabileceğimiz Galen, erken yaşta eğitim ve alışkanlık edinme ile huyların “tabiatın izin verdiği ölçüde” değiştirilebileceğini savunmaktadır. Bu makalede Galen’in huylar bağlamında insanın ahlaki değişim ve gelişimine verdiği imkân tespit edilip değerlendirilmeye çalışılacaktır.

Keywords
Galen, ruhun kısımları, ahlak, huy, tabiat.

Abstract
It can be said that both Plato's tripartite soul and Hippocrates' theory of temperament were influential in Galen's perception of ethics. In this respect, Galen, who presents a kind of composition of the effective philosophical and medical traditions of his day, is outside the tradition with his understanding of physicalist psychology. Considering the capacities of the soul as depending on the temperament of the body, Galen generally displays a deterministic attitude towards ethics, that is, the development of the soul. This is because the natural and physical structure is difficult to change. On the other hand, Galen, whom we can call both a physician and a "philosophical therapist", argues that character traits (ethos) can be changed "to the extent that nature allows" through education and habituation at an early age. This article will try to determine and evaluate the possibility Galen ascribes to ethical change and development in humans in the context of character traits.

Keywords
Galen, ethics, parts of the soul, character traits, nature.

Advanced Search


Announcements

    Duyurular

    Beytulhikme pek çok indeks ve veritabanında dizinlenmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: Academic Journals Database • Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS) • Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi • CiteFactor Academic Scientific Journals • EBSCO TOC Premier • European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIH Plus) • Genamics Journal Seek • Index Islamicus • International Citation Index (ICI) • İSAM İlahiyat Makaleler Veritabanı • OCLC WorldCat • One Belt, One Road Reference Source • Philosopher’s Index • PhilPapers Index • Polska Bibliografia Naukowa (PBN) • Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı • Ulrich's Periodicals Directory • WoS - Emerging Sources Citation Index (ESCI).

     Address :Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Felsefe Bölümü, Ulus, ANKARA // Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık Otomasyon Yayıncılık Reklam San. ve Tic. Ltd. Şti., ELAZIĞ
Telephone :0850-305-5523 Fax :
Email :beytulhikme2011@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri